Naar hoofdinhoud

Handig voor (sociale) wijkteams

Gepubliceerd op: 01-02-2019

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag. Ze ondersteunen inwoners in hun sociaal functioneren, bevorderen zelfredzaamheid en stemmen zorg en ondersteuning op elkaar af. Ze werken hierbij samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Deze animatievideo laat op een heldere en simpele manier zien wat een wijkteam doet. (Met een knipoog naar het A-team!). 

Handig voor wijkteams op een rij:

  • In deze infographic over de juiste professional op het juiste moment staan verschillende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams beschreven en de ervaringen hiermee. Met de infographic kun je kijken welke samenwerkingsvorm passend is.
  • Meet met de Zelftest Samenwerking in wijkteams zelf de samenwerking in je wijkteam. Door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen krijg je in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en de verbeterpunten.
  • Met het gespreksmodel en de gesprekskaarten Verminderen Vrijheidsbeperking kun je het gesprek aangaan. Het gespreksmodel laat zien welke partijen met elkaar in het gesprek zouden moeten gaan en de bijbehorende gesprekskaarten laten de onderwerpen, tips en dilemma’s zien die de basis zijn voor het open gesprek.
  • Strategie voor inclusie: Wijk- en buurtgericht werken. Wijk- en buurtgericht werken is een benadering waarbij specifiek aandacht is voor werken in en met de samenleving. Het gaat om de samenwerking tussen verschillende betrokkenen, waaronder kwetsbare burgers.
  • Waarom is samenwerken in de wijk zo lastig? In de publicatie Samenwerken in de wijk, 10 vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals vind je de 10 meest genoemde vraagstukken over dit onderwerp.
  • Het werkboek Teamontwikkeling reikt teams praktische handvatten om de samenwerking te versterken. Ook bestaande teams en ambulant begeleiders die veel alleen werken, kunnen hier veel aan hebben. De vele tips en werkvormen sluiten aan bij de ontwikkelingen die bij begeleiden na de transitie spelen.
  • In één oogopslag zien wie wat doet aan zorg en ondersteuning in de wijk. Dat kan met deze infographic: Wie is Wie in de wijk. De publicatie van Beter Oud geeft inzicht in wie belangrijke spelers zijn en wat hun belangrijkste taken zijn.

Handige websites voor wijkteams

  • Movisie ontwikkelde de website www.wijkteamswerken.nl. Hierop komen 50 kwesties kort en bondig aan bod, van vraagverheldering tot samenwerken en van buurthulp organiseren tot hoe te handelen bij een calamiteit.  
  • Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vind je het dossier Sociaal Domein met veel interessante informatie over en voor sociale wijkteams. Onder meer op het gebied van kennis en onderzoek.
  • Kennisdossier Sociale Wijkteams van Movisie biedt het laatste nieuws en kennis op het gebied van sociale wijkteams.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Kennisbundel

Type

Website

Taal

Nederlands