Naar hoofdinhoud

Handreiking (H)erken jij dementie

Gepubliceerd op: 03-02-2022

De handreiking geeft jou handvatten voor de uitvoering van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft het achtergrondinformatie over veroudering en verschillende vormen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze handreiking biedt kennis, hulpmiddelen en adviezen. Deze zijn gebaseerd op praktijkervaringen met (indien mogelijk) onderbouwing vanuit de wetenschap. Je kunt het zien als een lang verwacht vervolg op de eerste landelijke richtlijnen voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking uit 2005: 'Dementie in beeld'.

Aan de slag

Het werken volgens een diagnostisch protocol verbetert de kwaliteit van vroegsignalering en diagnostiek, waardoor het goed overdraagbaar is naar andere professionals.

De handreiking is opgezet vanuit het uitgangspunt dat je andere oorzaken uitsluit die de verandering in functioneren zouden kunnen verklaren. Voor een goede beeldvorming en diagnose is het nodig dat betrokken personen (vooral de begeleiding) al vroeg de signalen van verandering of achteruitgang van gedrag opvangen. Alleen multidisciplinaire samenwerking maakt goede diagnostiek en goede kwaliteit van leven mogelijk. Begeleiders, maar ook verwanten spelen een onmisbare rol bij de diagnostiek van ouderen met een verstandelijke beperking.

 • Download de handreiking hieronder en ga direct aan de slag!

In aanvulling op de handreiking vind je in dit document aanbevelingen voor scholen/universiteiten die zorg-/maatschappelijke opleidingen organiseren, voor zorgorganisaties/-instellingen in de gehandicaptenzorg en voor de zorgsector als geheel.

De ontwikkelaars van de handreiking vertellen in deze webinar van stichting ZET over de totstandkoming van de handreiking:

Onderbouwing van de handreiking

Lees hier meer over de onderbouwing en totstandkoming van de handreiking

In deze handreiking staan praktijkervaringen centraal. Het is daarmee een handreiking ‘door en voor’ de praktijk geworden. Deze praktijkhandreiking heeft niet de pretentie om een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn te zijn volgens de normen die daarvoor staan (Skilz).

 De oude richtlijn ‘Dementie in Beeld’ (2005) is tegen het licht gehouden van:

 • Actuele inzichten vanuit (wetenschappelijke) literatuur;
 • Actuele ervaringskennis van orthopedagogen en psychologen, voornamelijk uit het NGO;
 • Veranderde visie op psychodiagnostiek rondom dementie, zowel nationaal als internationaal;
 • Behoeften van (startende) orthopedagogen/psychologen, begeleiders en managers die werkzaam zijn in de VG-sector.
 • Deze handreiking is allereerst ‘door en voor’ de praktijk ontwikkeld. Daarnaast zijn diverse deskundigen en (wetenschappelijke) bronnen geraadpleegd. Met deze handreiking proberen we zo goed mogelijk te voorzien in het combineren van die instrumenten en stappen die genomen dienen te worden met daarnaast aandacht voor facetten als het ontwikkelen van een eigen stevige en goed ontwikkelde klinische blik.

Diverse betrokkenen hebben bijgedragen aan de opstelling van de handreiking.

Een wetenschappelijke adviesraad heeft op onderdelen geadviseerd ten aanzien van de inhoud van deze handreiking.

Samenstelling van deze wetenschappelijke adviesraad:

 • Martin Boekholdt, em. bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg (VU Amsterdam)
 • Alain Dekker, onderzoeker-docent Rijksuniversiteit Groningen en UMCG, Groningen; hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Zorggroep Alliade, Beetsterzwaag
 • Marian Maaskant, onderzoeker en adviseur voor de langdurige zorg en jeugdzorg, Roermond
 • Alyt Oppewal, bewegingswetenschapper en Universitair Docent, Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC Rotterdam.
 • Samenstelling van klankbordgroep NGO:
 • Liesbeth van Dam, orthopedagoog en gz-psycholoog Expertisecentrum ouderen bij ’s Heeren Loo
 • Judith Willink-Vos, orthopedagoog en gz-psycholoog bij Severinus
 • Wemke van den Broek, orthopedagoog bij Middin
 • Miranda Huiberts, orthopedagoog en gz-psycholoog Esdégé-Reigersdaal
 • Florence Visser, orthopedagoog Cordaan
 • Claudette de Wit, ouderenpsycholoog bij Koninklijke Visio

Met speciale dank aan:

 • Rianne Meeusen, orthopedagoog en gz-psycholoog
 • Marjolein Herps, strategisch beleidsadviseur Raad van Bestuur Dichterbij
 • Tonnie Coppus, arts voor verstandelijk gehandicapten Dichterbij
 • Karin Volkers, coördinator Kennis en Wetenschap Philadelphia Zorg en Senior Onderzoeker Radboudumc
 • Chris den Besten, gz-psycholoog Philadelphia Zorg

Meer lezen

Bronnen

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Type

Digitaal

Taal

Nederlands