Naar hoofdinhoud Naar footer

Inclusie voor iedereen

Gepubliceerd op: 21-09-2023

Informatiebron van inclusie

In 2023 is www.inclusievooriedereen.nl herzien, waardoor de website nog meer de functie van informatiebron krijgt. Nu kan iedereen die behoefte heeft aan kennis over inclusie en aan praktische kennis om inclusie vorm te geven informatie verzamelen. Alle kennis en kennisproducten over inclusie zijn in de website op een toegankelijke en overzichtelijke manier te zien. Hierdoor ondersteunt de website iedereen die bezig is met zijn of haar zoektocht om inclusie invulling te geven: kenniswerkers, beleidsmakers, uitvoerenden en mensen die beperkingen ervaren in hun deelname aan de samenleving en hun verwanten. Nieuw op de website zijn de onderdelen Bibliotheek en Instrumenten. In totaal heeft de site nu vier onderdelen: 

  • De Publicatie, waarin alle tot en met eind 2022 gevonden kennisproducten over inclusie zijn geordend en worden besproken.
  • De Bibliotheek, waarin alle kennisproducten die als Pdf beschikbaar zijn (ook die na eind 2022 verschenen) zijn opgeslagen. Op dit moment bevat de bibliotheek 187 Pdf’s. 
  • De Praktijk, waarin veel praktische kennis en casuïstiek is opgenomen. Dit onderdeel heeft nu 86 items. 
  • De Instrumenten, met handige checklists, rijtjes en tips over inclusie. Op dit moment zijn dit er 40. 

Binnen alle onderdelen kun je kiezen voor vijf specifieke onderwerpen (domeinen): wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd. In de bibliotheek kun je ook selecteren naar auteur of naar jaar van verschijning van het betreffende kennisproduct.

Meer informatie

Deel deze pagina via: