Naar hoofdinhoud Naar footer

Wakkere inzichten rondom nachtzorg tijdens symposium Held in de Nacht

Gepubliceerd op: 07-02-2020

Tijdens het symposium Held in de Nacht op 3 februari 2020, deelde een rijk palet aan sprekers een even gevarieerde verzameling inzichten rondom nachtzorg in de gehandicaptensector. Dit zorgde voor wakkere inzichten rondom nachtzorg voor de ruim 150 deelnemers in Nieuwegein. Bekijk en lees een greep hieruit, om je aan het denken te zetten, of toe te passen in je eigen praktijk.

Luister de podcast Held in de nacht

Bernadette is ruim 20 jaar werkzaam in de nachtzorg en vertelt in de podcast 'Held in de nacht' over haar werk bij de Gemiva-SVG Groep. De VGN heeft met medewerking van de Gemiva-SVG Groep de podcast ontwikkeld, met het doel om medewerkers in de nacht een podium te geven.

Video symposium Held van de Nacht

YouTube video thumbnail

Toezichthoudende domotica en de Wet zorg en dwang

Brenda en Inge van Amsterdam UMC gingen in op een onderzoek naar de inzet van toezichthoudende domotica in de ouderenzorg, in relatie tot de Wet zorg en dwang: Wat is de rol van cliënt en familie bij de inzet van toezichthoudende domotica?

De uitkomsten laten zien dat familieleden meer geïnformeerd willen worden over het doel van toezichthoudende domotica en ook meer betrokken willen zijn bij de inzet ervan. 

Belangrijke aandachtspunten: 

 • Adequaat overleg met familie en cliënt is essentieel.
 • De visie van de instelling moet bekend zijn bij de familie, ook in het kader van reële verwachtigen van de familie.
 • In scholing aan personeel moet aandacht besteed worden aan betrokkenheid van cliënt en familie bij inzet domotica.
 • Sta stil bij ethische en juridische vragen van familieleden (privacy bijvoorbeeld).
 • Betrek de nachtzorgmedewerkers bij het doorlopen van het stappenplan Wet zorg en dwang.

Lees ook: Rol en wensen van de familie bij de inzet van toezichthoudende domotica in de ouderenzorg

Voorkom slaapproblemen in de zorg

Slaapdeskundigen Sylvia Loos en Wim Vos van Sherpa gaven een aantal praktische tips voor een betere slaaphygiëne: 

 • Zorg voor goed licht overdag en duisternis in de nacht.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging op de dag.
 • Zorg dat je buiten komt.
 • Zorg voor goede voeding en vocht – voorkom tekorten.
 • Zorg voor een goede balans tussen actie en ontspanning.
 • Zorg voor een vast ritme. 
 • Rituelen zijn behulpzaam.
 • Zorg voor goede regulatie van de temperatuur.

Betrek de familie en geef persoonlijke aandacht

De zoon van Jenny woont al 36 jaar bij ASVZ. Als zeer betrokken ouder gaf zij de volgende aanbevelingen:

 • Betrokkenheid en ‘er zijn’ als personeel, is naast de aanwezigheid van domotica heel belangrijk.
 • Beloof in de zorg niets wat je niet waar kunt maken. Wees eerlijk. 
 • Ga in gesprek, kijk samen met ouders en verwanten naar wat je kunt verbeteren.
 • Het is waardevol om als ouder één aanspreekpunt te hebben voor de nacht.

Maak de onzichtbare pijnpunten zichtbaar

Cissy en Jos van Siza brachten in hun eigen organisatie bewuste en onbewuste ‘pijnpunten’ van de nachtzorg in beeld. Vanuit hun ervaring gaven ze adviezen voor een goede verbinding tussen dag- en nachtzorg en de inzet van technologie: 

 • Ben je ervan bewust dat slapen een eerste levensbehoefte is.
 • Kijk goed naar je cliënt en wat voor hem/haar van belang is voor een goede nachtrust. Niet alleen in lengte maar juist in kwaliteit.
 • Vraag je af: hoe kun je de rust bevorderen en zo min mogelijk verstoren?
 • Het is belangrijk dat de teams Nachtzorg en Technologie (ICT) goed samenwerken. Maak tijd en investeer energie om samen kleine en grote problemen op te lossen.

Programma Volwaardig leven en VGN

Het symposium ‘Held in de Nacht’ werd georganiseerd door het programma Volwaardig leven en de VGN.

Laatst bijgewerkt op: 20-02-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Verslag

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)