Naar hoofdinhoud Naar footer

Krachtenwijzer brengt hulpvraag jongere met LVB in kaart

Gepubliceerd op: 02-03-2021

Hoe zelfredzaam is een jongere met een licht verstandelijke beperking? Wat kan hij of zij zelf en waar is ondersteuning bij nodig? Met de Krachtenwijzer van zorgorganisatie Reik (sinds 2022 Alliade) breng je dit digitaal in kaart.

Nederlandse gemeenten gebruiken de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) om burgers met een hulpvraag te ondersteunen bij meer zelfredzaamheid. Hoe bepaal je in hoeverre de cliënt afhankelijk is van het eigen netwerk of professionele hulp? Of de zelfredzaamheid berust op eigen kracht is onduidelijk. Daarom ontwikkelde het behandelcentrum REIK (sinds 2022 Alliade) samen met Jouw Omgeving de ZRM-Krachtenwijzer.

Voordelen

De Krachtenwijzer is een digitaal instrument en heeft zowel voordelen voor zorgprofessionals als cliënten. Het maakt inzichtelijk wat iemand op een bepaald gebied zelfredzaam maakt. Met de Krachtenwijzer is de zorgprofessional zeker van drie voordelen, namelijk:

  1. een positieve benadering; je kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de cliënt;
  2. het brengt de zelfredzaamheid van een gezin in kaart; dit resulteert in één behandelplan voor het gezin;
  3. het focust zich op verschillende levensdomeinen.

De eigen kracht van de jongere of zijn opvoeder(s) wordt bepaald op basis van de verschillende levensdomeinen. Zo kijk je naar huishoudelijke relaties, dagbesteding, financiën of sociaal werk. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken en veel visuele voorbeelden zonder grote lappen tekst. De hulpverlener stelt samen met de cliënt zijn/haar doelen vast en onderzoekt wat nodig is om die te bereiken.

De kracht van zelfredzaamheid

Hoe voorkom je dat een cliënt wordt overschat? De Krachtenwijzer biedt houvast en geeft antwoord op drie vragen, namelijk:

  • Wat is hierin zijn eigen kracht?
  • Wat is de invloed hierop van zijn netwerk?
  • Op wat voor manier speelt de aanvullende professionele hulp hierin een rol?

De ZRM-Krachtenwijzer inzetten binnen jouw organisatie?

Neem contact op via 088 - 4500 250 of stuur een e-mail naar ZRMKrachtenwijzer@jouwomgeving.nl

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Reik (sinds 2022 Alliade)

Bron

Reik (sinds 2022 Alliade)