Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Gepubliceerd op: 28-05-2020

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg geeft weer wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn volgens patiënten, naasten en zorgverleners. Het kwaliteitskader is een leidraad voor de praktijk, het geeft richtlijnen en waar het kan ook meetinstrumenten.

Het kwaliteitskader is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor patiënten in de palliatieve fase, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten.

Kwalitatief goede palliatieve zorg

Wat staat er in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland? Een zo compleet mogelijk overzicht van wat er belangrijk is voor kwalitatief goede palliatieve zorg. Je leest wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste zorg te ervaren in vaak moeilijke omstandigheden. En het geeft kaders waarbinnen je als zorgverlener persoonlijke zorg kunt geven. Als bijlage vind je een uitgebreide begrippenlijst.

Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017

Meer lezen over palliatieve zorg:

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands