Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitskompas 2023-2028

Gepubliceerd op: 08-01-2024

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028 kan je helpen om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te leveren aan mensen met een beperking. Het Kwaliteitskompas is ook beschikbaar in de vorm van een samenvatting in makkelijke taal. Het is een vervolg op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 - 2022.

Wat is het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg?

Bekijk het Kwaliteitskompas op de website van de VGN. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg:

  • helpt professionals en organisaties om zorg te verbeteren, om te blijven leren en te reflecteren,
  • geeft duidelijkheid aan mensen met een beperking en de netwerken om hen heen over wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning,
  • geeft inzicht in kwaliteit,
  • helpt leidinggevenden om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen,
  • levert input op voor het (doorontwikkelen van) beleid en biedt een handvat voor verantwoording naar externe partijen.

Het is opgebouwd uit 4 onderdelen die bouwstenen worden genoemd. Deze bouwstenen zijn: Het zorgproces rond de individuele persoon, onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking, professionele ontwikkeling en inzicht in kwaliteit.

Uit het Kwaliteitskompas is een aantal andere tools voortgekomen. Bekijk bijvoorbeeld de Handreiking ondersteuningsplannen en de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg

Persoonlijke ervaringen

Vergeleken met het vorige kwaliteitskader heeft het kompas meer aandacht voor de inbreng van mensen met een beperking en hun persoonlijke ervaringen. Waarbij er met name aandacht is voor en hun sociale netwerk, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen. En er is met zorg naar de taal gekeken: zo min mogelijk jargon, weg van de instrumenten en van het heilige moeten. De samenvatting in makkelijke taal helpt hier ook bij. 

Documenten rondom het Kwaliteitskompas

Kwaliteitskompas op de website van de VGN
Handreiking ondersteuningsplannen
Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg
Nieuwsbericht over het Kwaliteitskompas

Laatst bijgewerkt op: 11-01-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic

Organisatie / Uitgever

VGN

Bron

VGN