Naar hoofdinhoud Naar footer

Leidraad Veilige Zorgrelatie voor zorgprofessionals en vrijwilligers

Gepubliceerd op: 15-08-2019

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die in 2019 opnieuw geactualiseerd is.

Stappenplan

Deze leidraad is gericht op het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door medewerkers of vrijwilligers/maatjes - van zorgorganisaties in de langdurige zorg - in relatie tot een cliënt. Ook geeft de leidraad een stappenplan voor de organisatie als grensoverschrijdend gedrag onverhoopt toch vóórkomt. De Leidraad is in 2014 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. De praktische adviezen hebben  betrekking op de ouderenzorg en andere zorgsectoren.

Voor bestuurders en medewerkers

De Leidraad Veilige Zorgrelatie is primair een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. De Leidraad kan ook een handvat zijn voor individuele medewerkers, vrijwilligers/maatjes of cliënt(vertegenwoordigers) om het onderwerp op de agenda te zetten of te achterhalen hoe te handelen.

Download de geactualiseerde Leidraad Veilige Zorgrelatie (versie 2019)

  • De Leidraad Veilige Zorgrelatie op één A4 (pdf)
  • Compacte versie Leidraad Veilige Zorgrelatie (pdf)
  • Uitgewerkte versie Leidraad Veilige Zorgrelatie (pdf)

Toelichting bij veranderingen in de Leidraad

Sinds de publicatie van de Leidraad vijf jaar geleden, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waardoor actualisering van de Leidraad noodzakelijk was. De actualisering van 2019 betreft met name wijzigingen ten aanzien van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het Waarschuwingsregister en richtlijn IGJ over geweld in de zorgrelatie.

Relatie met het Waarschuwingsregister

De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan er meer.

Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

Lees meer: wijzigingen Leidraad Veilige Zorgrelatie 2019 (pdf)

Meer informatie

www.veiligezorgrelatie.nl

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands