Naar hoofdinhoud Naar footer

Lokale Adviesraad: Lokale Inclusie Agenda

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Om daarvoor te zorgen, moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda maken. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda wordt samen met mensen met een beperking opgesteld. Zij mogen meepraten over wat beter kan.

Wat doen gemeenten op dit moment?

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Zij moeten er een start mee maken. Sommige gemeenten zijn al verder dan andere gemeenten. Ze worden ook wel de koplopers genoemd. Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vind je meer informatie over deze koplopers, voorbeelden en recent nieuws. 

Bewustwording als bescheiden begin

Kelly Vlieks heeft onderzoek gedaan naar het invoeren van het VN-verdrag Handicap binnen een aantal koplopergemeenten. Haar rapport Bewustwording als bescheiden begin bevat een aantal aanbevelingen voor een geslaagde implementatie. Wil je stappen maken op weg naar een inclusieve en toegankelijke gemeente?

Download het rapport

Wat kan de lokale Adviesraad doen?

Een lokale Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd de wethouder adviseert. Lees meer over lokale Adviesraden op de website van Movisie

Wat kan een lokale Adviesraad doen op het gebied van de Lokale Inclusie Agenda?

  • Vraag om een update en vertel je gemeente dat er een plan moet komen om het VN-verdrag in te voeren. 
  • Controleer of het plan wordt gemaakt samen met mensen met een beperking en hun organisaties.
  • Vertel over de 'lokale inclusie agenda' en leg uit wat dit is.
  • Zorg voor steun en een opdracht vanuit de raad of het college in jouw gemeente.
  • Noem goede voorbeelden van andere gemeenten.

Ben je op zoek naar meer aansprekende voorbeelden en tips hoe je als belangenbehartiger in de gemeente aan de slag kunt om een lokale inclusie agenda te maken? Download dan dit inspiratiedossier lokale inclusie agenda, samengesteld door Vilans.

Voorbeelden

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Taal

Nederlands