Naar hoofdinhoud Naar footer

Meerwaarde NAH-gezinsondersteuning inzichtelijk gemaakt

Gepubliceerd op: 14-12-2021

Deze business case beschrijft wat NAH-gezinsondersteuning precies inhoudt en laat de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten zien.

Kosten en opbrengsten NAH-Gezinsondersteuning

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. Vilans heeft de afgelopen jaren samen met vijftien zorgorganisaties een specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling ontwikkeld. In opdracht van Vilans ontwikkelden Dock4 Organisatieadvies in Zorg, en Brainproject een maatschappelijke business case voor NAH-gezinsondersteuning. De maatschappelijke business case is het laatste resultaat en heeft als doel de meerwaarde van gezinsondersteuning aantonen. Op die manier willen Vilans en de andere betrokken organisaties een bijdrage leveren aan de borging en structurele financiering ervan.

1 Euro investering, levert gemiddeld 2,5 euro op

De conclusie is dat investeren in NAH-gezinsondersteuning loont, economisch én maatschappelijk. In deze maatschappelijke business case is de inzet van NAH Gezinsbehandeling benaderd vanuit het standpunt van maatschappelijke opbrengsten. Geschat wordt dat op de negen verschillende domeinen, waaronder vermindering van schoolverzuim van het kind en minder fysieke en emotionele overbelasting van ouders, in totaal bijna 20.000 euro aan opbrengsten per traject per jaar wordt behaald. De gemiddelde kosten van een traject per jaar bedragen een derde van dat bedrag, namelijk 7.834 euro. Dat betekent dat een investering van 1 euro in NAH-Gezinsondersteuning, gemiddeld 2,5 euro oplevert. Kwalitatieve opbrengsten als het intact blijven van een sociaal vangnet voor het gezin en het voorkomen van isolement, zijn lastiger naar getallen te vertalen, maar minstens zo belangrijk in een participatiemaatschappij.

Ondersteunt bij gesprek tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars

Vanaf 1 januari 2015 valt de bekostiging van NAH-Gezinsondersteuning onder de Jeugdwet. Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn. De maatschappelijke business case geeft gemeenten en andere financiers een breed en concreet inzicht in wat gezinsondersteuning inhoudt, wat het doel is en wat de positieve maatschappelijke effecten zijn. Het document kan gebruikt worden als onderlegger en discussiestuk in gesprekken tussen aanbieders en financiers.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 26-01-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Casuïstiek

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans