Naar hoofdinhoud

Methode Sociale Netwerkversterking

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Het doel van SNV is dat ouders van een kind met EMB, samen met hun netwerk een plan voor de toekomst maken, waardoor ze antwoord krijgen op vragen die er leven binnen het gezin. 

Met de methode Sociale Netwerkversterking kun je als professional meedenken om meer inzicht te krijgen in de problemen en hulpvragen binnen een gezin met iemand met een beperking. 

Meedenkbijeenkomst

Een professional vanuit het wijkteam of van MEE ondersteunt bij het maken van zo’n plan. Professionele hulpverleners hebben vaak vluchtig contact terwijl familie en vrienden langdurend betrokken zijn bij het gezin en de hulpvraag. Daarom is er een meedenkbijeenkomst voor de mensen die belangrijk zijn voor het gezin. Ze komen bij elkaar en krijgen informatie over welke informatie nodig is om beter om te gaan met problemen en hulpvragen.

Na het uitwisselen van informatie maken ze een toekomstplan met daarin oplossingen. Samen met het netwerk of anderen uit hun netwerk kan het plan uitgevoerd worden, eventueel samen met professionals die een bijdrage leveren.

Voordelen

Het maken van een plan heeft een aantal voordelen:

  • Ouders die vaak meehelpen krijgen een stem;
  • Ouders ervaren dat ze worden ontlast. Deze versterking voorkomt overbelasting bij ouders zelf;
  • Er ontstaat duidelijkheid over wie welke taak uitvoert; 
  • Enthousiasme onder ouders, omdat belangrijke personen een bijdrage willen leveren;
  • Naasten zien de netwerkbijeenkomst als een plek om hun inbreng te delen

MEE biedt diverse trainingen waarbij professionals met SNV aan de slag kunnen gaan.

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Taal

Nederlands