Naar hoofdinhoud Naar footer

Model privacy reglement AVG proof

Gepubliceerd op: 12-03-2019

In dit privacyreglement heeft de VGN opgeschreven hoe ze zorgvuldig met privacy omgaan. Hierin staat ook wat jouw rechten zijn en welke verplichtingen de VGN heeft. Het model privacyreglement van 2013 is in 2018 vernieuwd.

Het reglement is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan specifieke zorgwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wlz en de Jeugdwet. Dit privacyreglement is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Aanleiding vormde de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) in 2018.

Voor wie?

Het reglement is geschreven voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Protocol

Taal

Nederlands