Naar hoofdinhoud Naar footer

Model privacyreglement VGN

Gepubliceerd op: 12-03-2019

In dit privacyreglement heeft de VGN opgeschreven hoe ze zorgvuldig met privacy omgaan. Hierin staat ook wat jouw rechten zijn en welke verplichtingen de VGN heeft.

Het reglement is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan specifieke zorgwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wlz en de Jeugdwet. Dit privacyreglement is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Aanleiding vormde de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) in 2018.

Voor wie?

Het reglement is geschreven voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger.

Ga naar

website van de VGN

Model privacyreglement

Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Brochure

Taal

Nederlands