Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk-analyse bij NAH

Gepubliceerd op: 15-10-2020

Wat is er voor mensen met NAH wel (weer) mogelijk als het gaat om zijn of haar netwerk? Het versterken, vergroten en/of activeren van het sociale netwerk vraagt altijd aandacht wanneer je je richt op het vergroten van competenties. Het instrument Netwerk-analyse kan daarbij helpen.

De netwerkanalyse bestaat uit een vijftal stappen:  

  1. Het maken van een genogram door het in kaart brengen van de familie 
  2. Het invullen van het netwerkschema. Het netwerkschema vul je met personen uit de familie, belangrijke andere personen, zoals vrienden en vrijwilligers. Daarna ook personen uit de samenleving die professioneel betrokken zijn.
  3. Analyse genogram en netwerkschema.  Als begeleider en persoon met NAH bespreek je waarover iemand tevreden bent, wat sterke punten zijn en waar wensen liggen om te veranderen. 
  4. Kwalitatieve analyse. In kaart brengen wie doet wat en hoe vaak. 
  5. Veranderwensen uit stap 4 omzetten tot doelen en acties.  

Het is mogelijk een keuze te maken uit de stappen 1 tot en met 4.  De netwerkanalyse bij NAH past goed bij de methodiek Competentie Gericht Begeleiden.

Download het instrument Netwerk-analyse (pdf)
Download het werkboek In voor Mantelzorg (pdf)

Casus NAH cliënt 

Joop (48 jaar) heeft NAH opgelopen toen hij 29 jaar was. Sinds 15 jaar woont hij in een appartement van een woonlocatie. Zijn ouders doen veel voor en met hem, maar worden een dagje ouder. Bij de laatste zorgplanbespreking kwam aan de orde hoe het netwerk van Joop er nu uitziet en wat er voor de toekomst opgebouwd kan worden. Als zijn persoonlijke ondersteuner wil je dit samen met Joop en zijn ouders in kaart brengen. Is de netwerkanalyse hierbij een handig hulpmiddel?

Zeker wanneer je als begeleider je richt op het versterken van het sociale netwerk.    ​

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van onderzoek. 


Beoordeling:

De tool is opgenomen in het werkboek In voor mantelzorg en een van de instrumenten die in het werkboek is opgenomen bij het thema Oog voor het sociaal netwerk. In het traject In voor mantelzorg is de tool netwerkanalyse ingezet en op basis van ervaringen van professionals verder verbeterd. De netwerkanalyse kan ook los gebruikt worden, dus zonder dat verder met de methodiek Competentie Gericht Begeleiden wordt gewerkt. 

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier. Ga naar de leidraad

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands