Naar hoofdinhoud Naar footer

Overzicht verplichte registraties scheidt de feiten van de fabels

Gepubliceerd op: 28-06-2021

Zorgprofessionals ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt wettelijk verplicht of nodig? Het overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz geeft antwoord op die vraag. Deze week verscheen de nieuwste versie. Daarin vind je de feiten en de fabels rond registraties overzichtelijk bij elkaar.

Het eerste overzicht verscheen in 2017. Maar wetten en regels veranderen. Daarom wordt het overzicht regelmatig bijgewerkt. Sinds deze week is versie 4 van de overzichten beschikbaar. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Wat is er nieuw in versie 4?

Sinds de vorige versie van 2018 zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom hebben we de afbakening wat aangepast en is bijvoorbeeld het pgb geschrapt uit het overzicht.

De wetswijziging van de Wgbo per 1 januari 2020 is verwerkt. En natuurlijk is de Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang. De volgende onderdelen zijn toegevoegd aan het overzicht:

 • Wlz; de nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf;
 • de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg van juli 2020;
 • het Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten;
 • het Afwegingskader huiselijk geweld en;
 • de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Ook is er een lijst met gebruikte afkortingen toegevoegd.

Hoe gebruik je het overzicht?

De overzichten zijn ingedeeld in 8 overzichtelijke hoofdstukken:

 1. Het dossier
 2. Het zorgplan
 3. Onvrijwillige zorg
 4. Medicatie
 5. Kwaliteit en veiligheid
 6. Voedselveiligheid en hygiëne
 7. Indicatiestelling Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en (on)vrijwillige opname
 8. Informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna beschrijven we de wettelijke verplichte registraties voor de begeleider. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag “Is het verplicht?”.

Wettelijk verplichte registraties gehandicaptenzorg

Het overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ is opgesteld in het kader van het actieplan (Ont)regel de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eerste versie van het overzicht is ontwikkeld in 2017, binnen het programma ‘Aanpak Verspilling in de zorg’.

De juridische inhoud van het overzicht is opgesteld door Zorg Zaken Groep. Vilans was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Bij de actualisatie van het overzicht zijn verschillende partijen geraadpleegd, waaronder (alfabetische volgorde):

 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans