Naar hoofdinhoud Naar footer

Onbegrepen gedrag begrijpen: video-analyse

Gepubliceerd op: 23-03-2021

De methode 'Onbegrepen gedrag begrijpen' gebruik je voor het profileren van onbegrepen gedrag. Belangrijke onderdelen van de methode zijn de video-analyse, observatielijst en interventies door begeleiders en gedragskundige.

YouTube video thumbnail

Kort beschreven bestaat de methodiek uit deze onderdelen:

  • profielgesprek
  • filmweek 1
  • video-analyse 1
  • interventie
  • filmweek 2
  • video-analyse 2
  • evaluatie / conclusie (of aanpassing interventie en herhaling stappen)

Met behulp van bovenstaande onderdelen wordt het onbegrepen gedrag in kaart gebracht en op een scoringslijst bijgehouden. Daarbij wordt gelet op frequentie en tijdstip. De interventie omvat alles dat passend wordt bedacht na de video-analyse. Denk daarbij aan een aanpassing van een dagprogramma, een extra verschoon moment of gebruik van een ander sensorisch materiaal, zoals veren en kwasten.

Wat is het verschil met andere video-analyses? 

Bij het maken van deze video-analyse wordt er gekeken naar de mate van onbegrepen gedrag. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een lijst voor gedragsproblemen bij mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Ook wordt er duidelijk gezocht naar 'acties.' Deze worden besproken aan de hand van beeldmateriaal om daarna ondersteuningspunten vast te leggen voor de begeleiding.

Download onderaan dit artikel verschillende bijlagen over dit onderwerp.

Casus

Mark is een 19 jarige jongen in een rolstoel met ernstige meervoudige beperking. Begeleiding ziet onbegrepen gedrag: tegen zijn hoofd slaan, met de armen zwaaien, gillen, huilen, in een gesloten houding naar beneden kijken en anderen slaan en duwen. Wanneer komt dit gedrag precies voor en wat is er aan te doen?

Om dit te achterhalen is het gedrag eerst beschreven in een profielgesprek. Daarna is het gefilmd en gescoord op een bestaande lijst over onbegrepen gedrag. Tot slot wordt er nagedacht over interventies. Moeder is erbij betrokken. Dit proces, de interventies en het resultaat staan beschreven in ‘Project EMB in Vizier rapport.’

Onderbouwing bruikbaarheid werkboek

Practice based. De casus is gebaseerd op een situatie bij de Prinsenstichting. De beoordelingslijst is evidence-based. Het kennisproduct omvat wel de gehele methodiek.

Deze methodiek was voor de Prinsenstichting een verkenning om meer methodisch interventies toe te passen. Ze wilden een leidraad hebben voor het gesprek over onbegrepen gedrag. Onbegrepen gedrag is complex en vraagt soms een langer, uitgebreider traject. De lijst (Poppes et al 2011) is onderdeel van de methode van ’s Heeren Loo en bevat een cursus. Prinsenstichting heeft het format van de lijst aangepast en gebruikt met goedkeuring van de auteurs.

Methode als raamwerk

De hier beschreven methode is een raamwerk voor een systematische manier van werken, waar binnen er per individuele client wordt bekeken welke interventies het beste passen bij het profiel van onbegrepen gedrag. Die interventies zelf zijn divers (communicatie ondersteuning etc). De beschrijving van de methode zelf pretendeert dus niet om voorbeelden te geven van mogelijke interventies, laat staan dat deze uitsluitend zouden zijn. Suggesties voor interventies op basis van praktijkervaring is zeer waardevol, maar kunnen beter aangedragen worden tijdens de toepassing van de methode op individueel niveau dan dat we hier een volledige opsomming proberen te geven.

Beoordeling

Lijst voor gedragsproblemen bij mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking: bewerking van: ’The Behavior Problems Inventory’ van Johannes Rojahn (2001) door P. Poppes, A. van der Putten & C. Vlaskamp (2011).

Opvragen van deze lijst kan bij Nanda de Knegt via n.de.knegt@prinsenstichting.nl. Deze lijst wordt niet online geplaatst en mag ook niet online gedeeld worden in verband met auteursrecht.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 21-04-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Meetinstrument

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands