Naar hoofdinhoud Naar footer

Pijnpreventie Piet Leroy: 7-P procedureel comfort model

Gepubliceerd op: 14-10-2020

Laatst bijgewerkt op: 29-04-2024

Piet Leroy maakt zich sterk voor pijnpreventie. Werkzaam op de kinder-IC van het Maastricht UMC schreef hij een proefschrift over pijn- en angstbestrijding bij kinderen die heftige ingrepen moeten ondergaan en ontwikkelde hij het 7-P procedureel comfort model.

Door een ziekte en medische ingrepen bij zijn dochtertje besefte Piet Leroy dat er veel meer gedaan moest worden om pijn en angst voor pijn te bestrijden bij een veel grotere groep.

1,4 miljoen kinderen behandeld in het ziekenhuis

Jaarlijks worden 1,4 miljoen kinderen en jongeren in het ziekenhuis behandeld. Denk bijvoorbeeld aan bloed laten prikken, een infuus of het verwijderen van hechtingen. Meestal gebeurd dit zonder voorafgaande zorg of pijnbestrijding. 

Piet Leroy kwam er achter hoe angstig kinderen daarvan worden en vooral: hoeveel gevolgen dat kan hebben. Kinderen raken in paniek, worden gedwongen en vastgehouden, en dat kan, zo blijkt uit internationaal onderzoek, langdurige psychische gevolgen hebben en zelfs een trauma opleveren dat niet makkelijk verdwijnt. "Artsen zijn gefocust op genezing", zegt hij, "ze willen kinderen graag beter maken, maar staan er niet zo bij stil dat de weg daarnaartoe ook belangrijk is."

Het 7-P procedureel comfort model

Hij ontwikkelde het 7-P procedureel comfort model. Dit bestaat uit:

  1. Procedure evalueren: betekenis: Nagaan wat de betekenis is van de ingreep voor het individuele kind. Dit is voor ieder kind anders. De comfortzorg dus ook
  2. Preventie: Is deze ingreep nu echt nodig? Kan hij wachten, of gecombineerd worden met een andere ingreep?
  3. Psychologisch-cognitieve strategieën: Verminderen of voorkomen van angst en het creëren van vertrouwen, bijvoorbeeld door afleiden of een leertaak.
  4. Procedurele pijnstilling: Cruciaal voor het voorkomen van procedureel leed. Pas zonodig het logistieke wekproces aan, bijvoorbeeld op de inwerktijd van EMLA of Rapydan.
  5. Procedureel proces: Maak het proces voorspelbaar en vertrouwenwekkend. Pas het logistieke werkproces aan op de comfortzorg.
  6. Procedurele sedatie: Kan nodig zijn, evenals eventueel anesthesie. Let op: bepaalde sedatie-handelingen kunnen juist weer angst en stress veroorzaken.
  7. Post-procedure zorg: O.a. debriefen, construeren van een juiste herinnering. Basis leggen voor de volgende keer.

Over het 7-P model is gepubliceerd in Praktische Pediatrie, maart 2021: Van trauma naar Vertrouwen – procedurele comfort zorg als de missing link voor goede zorg, auteur Piet Leroy.

Casus

Timor heeft vorige week bloed laten prikken. Afleiding en een beetje lachgas deden wonderen. Zijn moeder: 'Toen het kapje af ging, was hij verbaasd dat het prikken al achter de rug was. Opeens was het niet meer eng.' De moeder van Timor moet zo vaak met hem naar het ziekenhuis, dat voor haar de belasting ook veel minder groot is geworden. Ze gunt het andere kinderen met en zonder EMB om op deze wijze behandeld te worden. Het voorkomt ziekenhuistrauma’s! Zijn er ook andere ziekenhuizen die dit initiatief van het Maastricht UMC hebben overgenomen?

Onderbouwing bruikbaarheid van het onderzoek

Practice based en research based. Kennis op basis van praktijkervaring en onderzoek.

Beoordeling
De Pijnpreventie in het Maastricht UMC is gebaseerd op onderzoek van Piet Leroy over kinderen die heftige ingrepen moeten ondergaan, maar het is vooral gebaseerd op zijn eigen ervaringen.

Bronnen

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands