Naar hoofdinhoud Naar footer

Richtlijn effectieve interventies LVB

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Landelijk Kenniscentrum LVB bekeek interventies op hun toepasbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Interventies en methodieken die zijn ontwikkeld voor zorg en ondersteuning zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en herhaling vragen om aanpassing van de hulpverlening. 

Herziene versie Richtlijn effectieve interventies LVB (o.b.v. praktijktoets) 

In 2011 verscheen, op initiatief van het Landelijk Kenniscentrum LVB, de Richtlijn effectieve interventies LVB. Daarin staan aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB. Nu is er een geüpdatete versie verschenen op basis van gesprekken met zowel ontwikkelaars van interventies als professionals die regelmatig een interventie inzetten bij mensen met een LVB. De aanbevelingen die erin staan, zijn uitgebreid en nog concreter en zijn nu ook op volwassenen met een LVB van toepassing. Ze zijn ook bruikbaar voor professionals die mensen met een LVB ondersteunen of begeleiden. 

De herziene versie van 2023 is onderaan deze pagina te downloaden.

Meer informatie 

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

E-book