Naar hoofdinhoud Naar footer

Signaleringsinstrument IGEB

Gepubliceerd op: 11-10-2020

Hoe maak je een algemene en snelle analyse van de problemen van mensen die een beroerte hebben gehad en weer zijn teruggekeerd naar huis? Het signaleringsinstrument SIGEB (signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte) kan daarbij helpen.

Je beschikt over kennis van en ervaring met de langere termijn gevolgen die een beroerte kan hebben. Gebruik het signaleringsinstrument als hulpmiddel om de problemen die iemand die met een beroerte en de naaste omgeving ervaren, in kaart te brengen en te bespreken welke zorg en ondersteuning nodig is. Met behulp van het startformulier kunnen de problemen die iemand ervaart in kaart worden gebracht. Maak een keus uit de signaleringsinstrumenten waar op één of meerdere gebieden meer informatie wenselijk is. 

De gebieden waaraan aandacht wordt besteed, zijn het dagelijks functioneren, inzicht in de dagelijkse activiteiten, sociale activiteiten, cognitieve, emotionele, psychische en gedragsmatige gevolgen van de beroerte, vermoeidheid, problemen in de communicatie, medische aspecten, risicomanagement en relatie met en belasting van de naaste(n) en de behoefte aan informatie.  

Download het signaleringsinstrument (pdf)

Casus NAH cliënt 

Anneke (43 jaar) heeft een jaar geleden een beroerte gehad. Na een intensieve periode in een revalidatiecentrum, is ze een aantal maanden weer thuis. Dat is zowel voor Anneke als voor haar partner en de nog jonge kinderen niet eenvoudig. Jij komt als in NAH gespecialiseerde professional bij Anneke thuis om met haar en haar partner na te gaan welke problemen zij ervaren in hun dagelijks leven met de gevolgen van de beroerte van Anneke. Gevolgen zowel voor Anneke zelf alsook voorhaar gezin. Welk hulpmiddel kan daarbij ondersteunen bieden?   ​

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.  

Beoordeling:

Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met professionals die gespecialiseerd en betrokken zijn bij (chronische) zorg thuis aan mensen met een beroerte en hun naasten. Zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen zijn gebruikt bij het tot stand komen van dit instrument. 

Bronnen:

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands