Naar hoofdinhoud Naar footer

Smart met geld: voorkom schulden bij jongeren met LVB

Gepubliceerd op: 03-11-2018

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Dit kan nare gevolgen hebben, zoals misbruik, criminaliteit en overlast. Met Smart met Geld leren ze hoe ze beter met geld kunnen omgaan. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun uitgaven. Door de praktische aanpak wordt de weerbaarheid van deze jongeren vergroot. Ook weten hun ouders beter wat ze kunnen doen om ook financieel op te voeden.

Grotere verantwoordelijkheid gemeenten

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om welzijn en het meedoen van jongeren in onze maatschappij. Ook van jongeren met een beperking. Het project Smart met Geld biedt gemeenten een duidelijke aanpak om deze jongeren en hun ouders te ondersteunen.

Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen, van 15 tot 18 jaar, op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor hun ouders. Daarnaast organiseert MEE lokale mogelijkheden waar professionals aangemoedigd worden met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners krijgen tips om samen aan de slag te gaan met het voorkomen van schulden bij deze jongeren.

Landelijke uitrol

Dankzij subsidie voor de ontwikkeling van dit project van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is het project op nog eens tien praktijkscholen in gebruik genomen. Hierbij zijn zes MEE-organisaties betrokken: MEE Zuidoost Brabant, MEE Oost, MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Plus, MEE Zuid-Limburg en MEE Noordwest-Holland. Daarnaast biedt de Rabobank Foundation een financiële bijdrage voor de verdere uitbreiding naar  zestig praktijkscholen tot en met 2018. Hierin doen alle 20 MEE-organisaties mee. MEE Nederland streeft ernaar dat Smart met Geld uiteindelijk op alle 174 praktijkscholen in Nederland wordt aangeboden, zodat ruim 26.000 jongeren worden bereikt.

Meer informatie?

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Training

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

MEE NL