Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolkit Gezinnen met een ouder met NAH

Gepubliceerd op: 11-10-2020

De toolkit gezinnen met een ouder met NAH biedt begeleiders en gedragswetenschappers praktische informatie over methodieken en tools voor de begeleiding en behandeling van gezinnen van een ouder met NAH.

In de toolkit zijn methodieken en tools op een rijtje gezet die elders gebruikt worden, maar ook in gezinnen met een ouder met NAH praktisch bruikbaar zijn. Bij de toolkit hoort een richtlijn. In de richtlijn staat waar gezinsbegeleiding en -behandeling aan moet voldoen om tegemoet te komen aan de vragen van deze gezinnen. De richtlijn biedt handvatten om een juiste keus te maken uit de toolkit. 

4 onderdelen: tools en methodieken 

  1. Overkoepelende methodieken. Hieronder vallen methodieken als competentiegericht begeleiden, praktische pedagogische gezinsbegeleiding, intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding, Hooi op je vork, oplossingsgericht werken en familiezorg.  
  2. Signalering en beeldvorming door tools voor taxatie, analyse, screening, vaardigheden of meldcode.
  3. Tools voor psycho-educatie, te weten BrainSTARS en een lijst met geschikte boeken en websites voor volwassenen en kinderen.
  4. Tools voor verliesverwerking, zoals het maken van een levensboek of een persoonlijke archiefkast. 

Download de toolkit en de richtlijn Gezinsbegeleiding onderaan deze pagina.

Casus NAH cliënt 

Peter en Marjan, beiden veertigers, hebben 3 kinderen (11, 8 en 5 jaar). Marjan heeft drie jaar geleden NAH opgelopen. Na een spannende periode in het ziekenhuis en een intensieve revalidatieperiode waren ze blij dat Marjan weer thuis haar leven op kon pakken. Zo op het eerste oog lijkt alles weer als voorheen. Toch voelt Peter dagelijks de druk van het gezin op zijn schouders. Marjan vergeet veel en kan haar moederrol minder goed vervullen. Ook hun partnerrelatie is veranderd. En van de oudste komen er signalen van school dat het minder goed gaat. Zijn prestaties zijn minder en hij lijkt vaak afwezig en wat somber. Peter beseft dat ze het alleen niet gaan redden op de langere termijn en doet een beroep op hulp. Hoe ondersteun je als begeleider of gedragswetenschapper het gezin van Peter en Marjan? 

Onderbouwing bruikbaarheid

Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek.
Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.   

Beoordeling:

De methodieken en instrumenten die in de toolkit gezinnen met een ouder met NAH zijn opgenomen, worden veelal ook elders in de zorg of jeugdzorg gebruikt. De opgenomen methodieken en instrumenten zijn in de begeleiding en behandeling van gezinnen met een ouder met NAH praktisch bruikbaar gebleken en/of waardevol gevonden. 

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier. Ga naar de leidraad

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 26-01-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands