Naar hoofdinhoud Naar footer

Video’s met reflectievragen

Gepubliceerd op: 09-08-2022

De video’s van 'Wil Jij er voor Mij zijn' bieden begeleiders de mogelijkheid om nog beter te reflecteren op de kwaliteit van zorg. Ze gaan voornamelijk over onderwerpen die belangrijk zijn voor een cliënt, bijvoorbeeld veiligheid of seksualiteit. De reflectievragen ondersteunen begeleiders om praktijkvoorbeelden te herkennen en samen te bespreken.

Video 'Zijn wie je wilt zijn'

Ilja wist al toen ze een peuter was dat ze zich meer een meisje voelde dan een jongen. Hoe reageer je als begeleider als een cliënt met zulke gevoelens bij je komt?

YouTube video thumbnail

Video 'Veiligheid'

Thomas wil graag zelf fietsen, maar is dat wel veilig met zijn epilepsie? Hoe is zijn omgeving hier mee omgegaan?

YouTube video thumbnail

Casus

Lieke is begeleider en zij werkt nu al een paar jaar in een leuk team. Met veel overtuiging zet zij zich in om persoonsgerichte zorg te leveren aan haar cliënten. Toch zou ze het fijn vinden om af en toe een spiegel voorgehouden te krijgen. Zijn er misschien dingen die zij en haar teamleden anders kan doen? Zouden de video’s nieuwe inzichten geven en een aanknopingspunt voor een gesprek geven?

Hoe werkt het?

's Heeren Loo heeft een serie korte video’s gemaakt met bijbehorende reflectievragen. Ze zijn bedoeld voor teams die met elkaar, verwanten en/of cliënten in gesprek willen gaan over onderwerpen die voor een cliënt belangrijk kunnen zijn.  Zoals veiligheid of seksualiteit. Met ondersteuning van deze video's kun je vaak onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken. Daarnaast kunnen begeleiders de video's met reflectievragen inzetten tijdens kwaliteitsreflecties. Om samen te ontdekken wat voor de cliënt belangrijk is. Het doel is om hiermee van elkaar te leren en met elkaar te komen tot inzichten over kwaliteit van zorg voor een cliënt.

Kijk samen met wie je de video wil bekijken en wie de gespreksleider wil zijn. De gespreksleider begeleidt het gesprek over wat er al goed gaat binnen het team en waar nog kansen voor verbetering liggen. Daarnaast zorgt de gespreksleider ervoor dat alle perspectieven aan bod komen. Bekijk samen de video en ga vervolgens met de aanwezigen in gesprek aan de hand van de reflectievragen.  

Ervaringen

  • Na het zien van de video vielen puzzelstukjes in elkaar. We snappen het nu. Het is voor ons praktisch en duidelijk wat veiligheid kan betekenen voor een cliënt.
  • Het filmpje raakte me echt. Dat helpt enorm om het er met elkaar over te hebben.
  • Het maakt lastige onderwerpen praktisch.
  • Door de video was de cliënt non-verbaal aanwezig. Daar is het ons om te doen doen.

Onderbouwing van de methode

Reflecteren op kwaliteit van zorg

's Heeren Loo is gestart bij de behoefte van cliënt en verwant om te praten over onderwerpen waar normaal niet veel aandacht voor is. Vervolgens zijn ze samen met ervaringsdeskundigen en medewerkers in gesprek gegaan over de manier waarop ze de stem van cliënt en verwant over de onderwerpen sterker kunnen maken en hoe je die als professionals beter kunt horen.

De kwaliteitsreflectie bleek een goede ingang omdat daar het gesprek over behoeften een mooie plaats kon krijgen. Samen met trainers en uitvoerders van die kwaliteitsreflecties hebben ze gekeken welke vorm dit kon krijgen. Met de video kon de cliënt aanwezig zijn bij het gesprek en was het mogelijk om ook verschillende manieren van kijken op een centraal onderwerp te tonen. De reflectievragen die daar bij komen zijn besproken, getest en getoetst in situaties van kwaliteitsreflectie.

Bruikbaarheid

  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer:

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Volwaardig leven