Naar hoofdinhoud Naar footer

Vind passende zorg met gebruikersversie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

Gepubliceerd op: 01-01-2014

In de korte gebruikersversie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel lezen mensen met traumatisch hersenletsel welke zorg het beste bij hen past. Dit helpt ze in het gesprek met zorgverleners.

Leidraad

De zorgstandaard wil een leidraad zijn voor zorgverlener, zorgvrager en zorgverzekeraar. Voor mensen met traumatisch hersenletsel en hun naasten is er een kortere gebruikersversie van de zorgstandaard beschikbaar. Hierin staat bijvoorbeeld welke behandeling en begeleiding mensen mogen verwachten van de zorgverlener.

Download de gebruikersversie

Inhoud zorgstandaard

De zorgstandaard besteedt bijvoorbeeld aandacht aan:

 • oorzaken en gevolgen van traumatisch hersenletsel
 • specifieke zorg en overgangen tussen de verschillende fasen als ziekenhuis (acute fase), revalidatiefase en chronische zorg
 • preventie
 • diagnostiek en prognostiek
 • het maken en vastleggen van zorgafspraken
 • zorg in de chronische fase
 • ondersteuning bij het (weer) deelnemen aan de samenleving

Verder vind je in de zorgstandaard onderwerpen als eigen regie en zelfmanagement, net als nazorg, competenties zorgverleners en de organisatie van de (keten)zorg. De zorgstandaard bevat naast informatiebronnen een ontwikkelagenda over zowel onderzoek als de (door)ontwikkeling van tools.

Casus

Veel mensen met NAH ervaren het vinden van de juiste wegen in de zorg als onsamenhangend. Ze vinden het een ware zoektocht om kwalitatief goede zorg te vinden. Dat geldt ook voor hun naasten en ook voor professionals. Daardoor bestaat het risico dat mensen tussen wal en schip raken, omdat niet op het juiste moment passende zorg gevonden wordt en geboden wordt. Waar moet kwalitatief goede zorg in de verschillende zorgfasen aan voldoen? Wat zijn standaarden voor goede zorg? Dat beschrijft de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Voor mensen met traumatisch hersenletsel is er een gebruikersversie.

Onderbouwing bruikbaarheid

 • Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.
 • Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek.
 • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.
 • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Beoordeling
De zorgstandaard is gebaseerd op relevant wetenschappelijk onderzoek, kennis vanuit diverse geledingen en professionals uit de praktijk en ervaringskennis van mensen met traumatisch hersenletsel en naasten. De zorgstandaard bevat bronvermeldingen vanuit de diverse invalhoeken.
 
Bronnen

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier. Ga naar de leidraad

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Richtlijn

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands