Naar hoofdinhoud Naar footer

Visie en roadmap Landelijk Actieplan Zeggenschap

Gepubliceerd op: 03-07-2023

In de landelijke visie op het versterken van zeggenschap en de roadmap staan interventies beschreven, waarmee je aan de slag kunt om de zeggenschap te versterken.

De Nederlandse gezondheidszorg heeft flinke uitdagingen om zorg kwalitatief goed en toegankelijk te houden. Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders nodig die een sterke positie hebben in de organisatie waarin zij werken. Hoewel binnen de gezondheidszorg erkend wordt dat zorgprofessionals meer zeggenschap moeten krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep, en zorgprofessionals dit zelf ook wensen, blijft dit in de praktijk nog achter.

Zeggenschap als middel voor toekomstbestendige zorg

De dynamiek en problematiek rond het versterken van zeggenschap is beschreven in de visie van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ.) Zeggenschap stimuleren zorgt er voor dat zorgprofessionals meer ‘in the lead’ zijn over hun beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving. Dat is belangrijk voor betere kwaliteit van zorg en leven, en ook voor een positieve werkomgeving, minder verzuim en lager verloop. Zeggenschap is daarmee een middel naar toekomstbestendige zorg, om uitdagingen in de gezondheidszorg veerkrachtig het hoofd te bieden.

Interventies om zeggenschap gezamenlijk te versterken

De roadmap beschrijft verbeterstappen die gevolgd kunnen worden om zeggenschap positief te beïnvloeden. In het stappenplan zijn veertien interventies opgenomen waar organisaties uit kunnen putten.

Leren en ontwikkelen bij het LAZ

Het LAZ ondersteunt zorgorganisaties actief om te blijven leren om zeggenschap te versterken, onder meer door het begeleiden van zorgorganisaties met gesubsidieerde actieplannen. Het LAZ ontwikkelt een online leerportaal, waar zorgprofessionals straks terecht kunnen voor verschillende hulp- en leermiddelen die aansluiten bij de interventies uit de roadmap, waaronder een e-learning over zeggenschap. Het leerportaal is naar verwachting in de zomer van 2023 toegankelijk via de website van het LAZ.  

Documenten

Ga naar

Landelijk Actieplan Zeggenschap 

Deel deze pagina via: