Naar hoofdinhoud Naar footer

Websites voor professionals, mensen met NAH en naasten

Gepubliceerd op: 27-10-2021

Welke websiteszijn waardevol als je meer wilt leren over mensen met NAH? Berber Wesseling, ontwikkelaar van de leidraad NAH in het vizier, stelde een lijst van websites samen voor professionals, mensen met NAH en naasten.

In onderstaande lijst staan de websites die door de respondenten zijn genoemd. Iedere link is voorzien van een korte toelichting. Iedere website is geplaatst onder de meest passende rubriek. 

De rubrieken zijn:

 • Basiskennis over (oorzaken en gevolgen van) NAH voor (beginnende) zorgprofessionals
 • Informatie over ondersteunings- en zorgmogelijkheden voor zorgprofessionals
 • Ervaringen van en informatie van en voor mensen met NAH en naasten 
 • Specialistische kennis behandeling(smethoden) en diagnostiek 

Overzicht websites

Basiskennis over (oorzaken en gevolgen van) NAH voor (beginnende) zorgprofessionals

 • www.hersenletsel-uitleg.nl: via de website en sociale media geven medische en paramedische professionals met neurologie en hersenletsel als expertise, enkele mantelzorgers en enkele hersenletselgetroffenen brede informatie over hersenletsel in gewone taal.  
 • ​www.hersenstichting.nl: de Hersenstichting zet zich breed in en investeert in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laat de hersenstichting onderzoek doen, wordt voorlichting gegeven en is er inzet voor betere patiëntenzorg. 
 • www.breinboek.com: breinboek.com is de een verzamelwebsite voor allerlei boeken over hoofdzaken, waaronder hersenletsel. 

Informatie over ondersteunings- en zorgmogelijkheden voor zorgprofessionals

 • Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Onderzoek doen, kennis ontwikkelen en delen, adviseren en helpen bij het implementeren. Hierbij zijn cliënten het uitgangspunt: alle projecten moeten iets toevoegen aan hun leven en welbevinden. Vilans biedt enerzijds advies en begeleiding op maat aan zorgorganisaties. Anderzijds is veel van de ontwikkelde kennis voor iedereen beschikbaar. 
 • Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Movisie richt zich op het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Hiertoe ontwikkelt Movisie samen met de praktijk kennis over wat echt goed werkt en past die kennis toe.  
 • Verder met Hersenletsel van InteraktContour bevat allerlei informatie en ervaringen over leven, wonen en werken met hersenletsel. Tevens (gratis) abonnement op magazine Verder met Hersenletsel mogelijk. 
 • De website 'werken met hersenletsel' is wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, werkgevers en alle overige professionals (zoals bedrijfsartsen, re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen & -coaches). Op deze website informatie over hersenletsel, re-integratie, job coaching, rechten en plichten en andere relevante tips en informatie. 
 • Breinlijn is een gratis loket waar je terecht kunt met allerhande vragen over niet-aangeboren hersenletsel en mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. De breinlijn kan zowel benaderd worden door getroffenen, naasten als professionals. De breinlijn is in ontwikkeling en nog niet overal beschikbaar.  

Ervaringen van en informatie van en voor mensen met NAH en naasten 

 • De pagina van hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan bevat ervaringsverhalen en blogs van mensen met NAH en naasten.  
 • Hersenletsel.nl is de (patiënten)vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. De vereniging kent regionale afdelingen en richt zich onder meer op belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening. 
 • Hersenletsel treft niet alleen de persoon zelf, maar heeft ook impact voor de partner, het gezin, en verdere familie. Deze site is onderdeel van Hersenz.nl en richt zich op naasten

Specialistische kennis behandeling(smethoden) en diagnostiek

Onderstaande websites bevatten specifieke kennis op (deel)terreinen van (gevolgen van) NAH. 

 • Website van het epilepsiefonds met veel informatie over verschillende vormen van epilepsie en behandelmogelijkheden. Epilepsie komt veel voor als een van de gevolgen van NAH. 
 • Website met allerlei informatie over afasie. Zowel voor mensen met afasie, naasten, professionals als verwijzers.  
 • Bartiméus is specialist op het gebied van blindheid en slechtziendheid en biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en praktische training in het dagelijks leven. Ook voor mensen waar de oorzaak van visusproblemen in de hersenen ligt, zoals bij niet-aangeboren hersenletsel.  
 • Informatie over Cerebral Visual Impairment (CVI). CVI staat voor stoornissen in het zien (visus) als gevolg van een afwijking of beschadiging van de hersenen. De informatie die via de ogen binnenkomt, wordt hierdoor niet goed verwerkt in de hersenen, ook wel visuele verwerkingsproblemen genoemd.  
 • Hersenz is er voor mensen die in hun dagelijks leven problemen ondervinden door hun hersenletsel en die willen leren omgaan met de gevolgen van hun letsel. De behandelingen van Hersenz worden geboden door ervaren specialisten. Via de site is abonneren op een nieuwsbrief mogelijk. 
 • Richtlijn beroerte van Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF).  
 • Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel
 • Beschrijving zorg bij Langdurige Bewustzijnsstoornissen

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.  

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier. Ga naar de leidraad

Leidraad Ouderen in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder