Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkzaamheid van (F)ACT

Gepubliceerd op: 05-11-2018

Laura Neijmeijer van Trajectum heeft, samen met- en in opdracht van Expertisecentrum De Borg en het Trimbos-instituut, een meerjarenonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van (F)ACT LVB-teams.

Wat is (F)ACT?

Flexible Assertive Community Treatment (F)ACT is een relatief nieuwe vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedrags-, psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen.

Kenmerken (F)ACT

Deze nieuwe vorm van zorg heeft een aantal kenmerken. We zetten ze voor je op een rij, namelijk:

  • integrale zorg wordt geboden vanuit een multidisciplinair team
  • multidisciplinair team bestaat uit een psychiater, psycholoog, (sociaal psychiatrisch), verpleegkundigen, maatschappelijk werker, ervaringswerker en een trajectbegeleider
  • multidisciplinair team is verantwoordelijk voor coördinatie, uitvoering van zorg en gedeelde caseload
  • zorg wordt geboden op alle levensgebieden
  • zorg wordt geboden op de plek waar de cliënt zich bevindt
  • zorg sluit aan op datgene wat de cliënt (praktisch) nodig heeft

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten zijn positief. Cliënten die zorg krijgen vanuit de (F)ACT- teams worden in de loop van de tijd minder vaak opgenomen. Welke verbeteringen zijn zichtbaar bij de cliënten?

  • verbetert sociaal en psychisch functioneren
  • ze zijn in het bezit van een huisvesting
  • ze zijn in het bezig van een vorm van werk
  • het aantal contacten met politie en justitie neemt in de loop van de tijd af

Cliënten gaan niet op alle gebieden vooruit. Het aantal opsluitingen blijft constant, de financiële problematiek groot en de afhankelijkheid van alcohol en drugs is een hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden probleem. Een lange adem en continuïteit van zorg zijn nodig.

Bron: Trimbos

Meer informatie over licht verstandelijke beperking:

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Rapport

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Expertisecentrum De Borg en het Trimbos-instituut

Auteur

Laura Neijmeijer