Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgpad als hulpmiddel bij NAH

Gepubliceerd op: 17-03-2023

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lopen vaak te lang rond met klachten die niemand begrijpt. Later in hun leven krijgen ze vaak problemen en lopen ze zelfs vast. Dat kun je met een zorgpad voorkomen.

Met een zorgpad kun je als zorgverlener, zonder opleiding in neurologie, eerder zien dat klachten mogelijk bij NAH horen. Je krijgt handvatten om de behandeling of begeleiding af te stemmen op de situatie en wensen van de patiënt. Mogelijk bespaar je ook zorgkosten, omdat je klachten tijdig herkent en in een vroege fase kunt behandelen.

Ben je degene met hersenletsel? Dan helpt het zorgpad je om zelf te kiezen welke behandeling of begeleiding bij jou en je wensen past.

Achtergrond: Zorgpad als hulpmiddel bij NAH

Verpleegkundig consulenten op de afdeling neurologie van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zetten met de nieuwe zorgstandaard traumatisch hersenletsel een zorgpad op. Met dit zorgpad zijn bij niet-neurologiepatiënten acute NAH-klachten op te sporen. Zo konden zij hen doorverwijzen naar de juiste zorgverleners. Het NAH-zorgpad is te gebruiken als voorbeeld voor andere netwerkregio’s.

Hoe zet je een zorgpad op?

Een zorgpad is een stroomschema met toelichting om keuzes te kunnen maken. Het stroomschema geeft stap voor stap overzicht van het hele proces. Je ziet in dit schema per klacht of probleem naar welke organisatie verwezen kan worden.

Inventariseer regionaal

 • Vraag na bij ervaringsdeskundigen (mensen met hersenletsel) sinds wanneer zij voor het eerst klachten hadden. Maak een overzicht welke situaties of gebeurtenissen vaak voorkomen.
 • Neem contact op met de personen en hulpverleners die betrokken waren in de tijd na deze situatie of gebeurtenis. Dan kun je ontdekken welke informatie zij toen gemist hebben.
 • Leg contact met organisaties en hulpverleners die al zorg en ondersteuning bieden bij NAH. Mensen met mogelijk hersenletsel kunnen dan met hen contact opnemen. Stel hierbij vragen als:
  • Hoe kan er naar jou verwezen worden? Bijvoorbeeld via een huisarts of via een specialist. Of je mag dat zelf direct doen als organisatie of hulpverlener.
  • Wanneer kan er naar jou verwezen worden? Dus hoe lang na het oplopen van hersenletsel.
  • Bij welke klachten of problemen kan er naar jou verwezen worden?

Tips bij het ontwikkelen van een eigen zorgpad

 • Je hoeft niet alles zelf te doen. Kijk wie jou binnen je organisatie kan ondersteunen. Of vraag hulp van (afstudeer)studenten. Zij kunnen bijvoorbeeld hulpverleners en ervaringsdeskundigen benaderen, interviews afnemen en een stroomschema uitwerken.
 • Sluit aan bij al bestaande ontwikkelingen in je organisatie of netwerk.
 • Maak geen plan waarbij jij alle acties moet uitvoeren.
 • Start met juridisch makkelijk te realiseren processen. Bijvoorbeeld zonder AVG-technische problemen.
 • Laat managers zien dat jouw plan geld kan besparen door zorgkosten voor mensen met mogelijk hersenletsel in de toekomst te voorkomen.

Behoefte aan een zorgpad

Bij de ontwikkeling van het zorgpad werden zorgverleners en patiënten gevraagd naar hun ervaringen na NAH en of meer advies op maat gewenst zou zijn. Enkele reacties:

 • Promovendus intensive care (IC): ‘In de toekomst zou het wel prettig zijn als de patiënt dat wil, laagdrempelig contact kan zoeken met de ketenzorg. Maar als het met de wijkverpleging kan, is dat ook goed. Dat we hen ook die steun kunnen bieden in de vorm van tips en dat het niet persé een medisch psycholoog hoeft te zijn. De meeste patiënten zijn voornamelijk op zoek naar tips en erkenning.’
 • Verpleegkundige hartrevalidatie: ‘De patiënt kan meer inzicht krijgen in dat die cognitieve problemen ervaart. Want niet alle patiënten herkennen cognitieve problemen.’
 • Patiënt hartrevalidatie: ‘Ik heb geen uitleg gehad over eventuele cognitieve problemen en of mentale vermoeidheid en hoe ermee om te gaan.’
 • Patiënt na reanimatie: ‘Er was wel aandacht voor mijn lichamelijke herstel, maar niet voor de klachten die pas later thuis ontstonden.’

Voorbeeld Zorgpad NAH

Download het Zorgpad van NAH Keten Leeuwarden onderaan de pagina. 

Samenvatting

 • Cliëntgroep product: Niet-neurologiepatiënten met acute NAH-klachten.
 • Gebruikers product: Zorgverleners die geen neurologische opleiding hebben gehad.
 • Wanneer gebruiken?: Bij ontslag van een patiënt met mogelijk hersenletsel na de acute opname.
 • Training nodig?: Nee 
 • Product getest?: Wordt op dit moment getest in Leeuwarden.
 • Gebruikerservaring: Ja, door diverse zorgverleners binnen de Neurologie Zorgketen Leeuwarden. Het product is niet één op één te gebruiken door zorgverleners buiten de Neurologie Zorgketen Leeuwarden, maar biedt een voorbeeld om een eigen zorgpad te ontwikkelen. 
 • Waar te vinden?: Download het Zorgpad van NAH Keten Leeuwarden onderaan de pagina.
 • Kosten: Geen kosten voor gebruik. 

Meer lezen over het project?

Meer informatie

Wil je meer weten over het zorgpad van Medisch Centrum Leeuwarden? Neem dan via mail contact op met neurologie-Zorgketen Leeuwarden (Mario Pietersma of Hilma Meindersma).

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 16-03-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon bijzonder