Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Methode Heijkoop

Met de methode Heijkoop kun je als begeleider door middel van observaties en analyses inzicht krijgen in het functioneren van cliënten.

In de observaties wordt gebruik gemaakt van video-observaties. Daarbij wordt gekeken naar vier onderdelen:

 1. Ontdekkend Kijken
 2. Functioneringsprofiel
 3. Probleemoplossend Samenwerken
 4. Relatiedynamiek 

Door de observaties vanuit verschillende invalshoeken te bekijken kun je als begeleider een goed beeld krijgen op het functioneren van cliënten. Heijkoop omvat ook een videotraining, waarbij begeleiders tips krijgen om hun begeleidingsstijl te verbeteren.

Ga naar het boek 'Basisboek Methode Heijkoop'


Casus oudere cliënt

Mevrouw Smith kan soms van het ene op het andere moment heel boos worden. Het lijkt alsof er iets is wat haar enorm irriteert. Begeleiders weten niet wat dat is. Op welke manier kunnen wij gedrag van cliënten en reacties daarop helder krijgen?​
 

Casus cliënt met EMB

Merel zit niet lekker in haar vel, ze lijkt steeds meer in zichzelf gekeerd. Zou het te maken hebben met verdriet over het overlijden van haar vader of zou ze zich vervelen? Het team zit niet op 1 lijn. Kunnen we met behulp van videoanalyse Ontdekkend Kijken meer te weten komen over haar belevingen en emoties over de betekenis van haar lichaamstaal en de betekenis die dat voor een ieder heeft?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid methode voor oudere cliënten

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:
De methode is landelijk bekend en gewaardeerd. Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode.

Onderbouwing bruikbaarheid methode voor cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:
De methode Heijkoop is ontwikkeld op basis van inzichten uit eerder onderzoek. Ervaringen zijn positief. Dit is beoordeeld op basis van onderstaande bronnen: 

 • Methode Heijkoop Academy
 • Boek: Ontdekkend Kijken, basis boek Methode Heijkoop, J. Heijkoop. Heijkoop-Academy, Heusden, 2015.
 • Boek: Vastgelopen, J. Heijkoop Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Nelissen, Baarn, 1999 (eerste druk: 1991)
 • Website: KLIK
 • Communicatiemethoden EMB

Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.