Naar hoofdinhoud Naar footer

(H)erken jij dementie?

Sneller geïrriteerd zijn, of ineens niet meer naar vaste activiteiten willen, zich steeds meer terugtrekken, passiever worden, of steeds vaker moeite hebben met Algemene dagelijkse Levensverrichtingen oftewel ADL-taken. Dit zijn voorbeelden van gedragingen die kunnen wijzen op (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Zie of herken jij deze signalen ook in de praktijk? Het signaleren en vaststellen van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is belangrijk, omdat dat richting geeft aan de ondersteuning.

Wat is er aan de hand?

Het herkennen van dementie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. Begeleiders, gedragsdeskundigen of naasten verklaren het veranderende, moeilijke of opvallende gedrag bijvoorbeeld verkeerd en denken onterecht dat het hoort bij iets anders, zoals een depressie, drukte, of een spannende gebeurtenis. Maar het gebeurt ook dat zij gedrag te snel en onterecht toeschrijven aan dementie, terwijl er een heel andere oorzaak is, bijvoorbeeld een niet goed werkende schildklier.

Campagne herken jij dementie

Om meer aandacht te krijgen voor (beginnende) dementie bij mensen met een beperking is het programma (H)erken jij dementie?! een campagne gestart. Het doel van de campagne is om te laten zien dat dementie bij mensen met een verstandelijke beperking voor kan komen en mensen daardoor beter signalen herkent én deze makkelijker bespreekt met anderen. Op de campagnesite staan allerlei vrij te gebruiken middelen waarmee je zelf meer bekendheid geeft aan dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Download en gebruik ze!
Lees alles over de campagne en ga aan de slag

Het programma (H)erken jij dementie?! liep van 2018  tot en met 2022.
Het samenwerkingsverband bestond uit de volgende partners: NGO (Netwerk Gedragskundigen rondom Ouderen met een VB), Erasmus MC, KansPlus, Philadelphia, UMCG, Vilans, Zet, Hanzehogeschool Groningen, VU Amsterdam, Tranzo, Tilburg University en Alzheimer Nederland.

YouTube video thumbnail

Deelprojecten

In zes deelprojecten is gewerkt aan nieuwe kennis:

  1. Deelproject 1 Bewustwording (campagne)
  2. Deelproject 2 Toerusten cliënten en naasten
  3. Deelproject 3 Toegepast wetenschappelijk onderzoek
  4. Deelproject 4 Actualisatie richtlijn en onderwijs
  5. Deelproject 5 Proeftuinen
  6. Deelproject 6 Regionale samenwerking