Naar hoofdinhoud Naar footer

Medisch generalistische zorg in de regio

Gepubliceerd op: 28-09-2023

Hoe organiseren en garanderen we medische zorg? 

Hoe voorzien en garanderen we nu en in de toekomst medische zorg aan mensen met een beperking die 24-uurs zorg nodig hebben? Hoe gaan we om met de beperkte capaciteit en de ongelijke verdeling van capaciteit tussen regio’s? Voor regio’s wordt het steeds lastiger om dit zelfstandig op te lossen.

In het programma Medisch generalistische zorg in de regio gaat Vilans, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erasmus Universiteit Rotterdam én regio’s op zoek naar écht andere manieren van het organiseren van medisch generalistische zorg (MGZ). We brengen dit met de regio's in kaart, om daarna gezamenlijk stappen te zetten voor een toekomstbestendige medische zorg.   

Het programma Medisch generalistische zorg in de regio

In het programma Medisch generalistische zorg in de regio ondersteunen en stimuleren we regionale initiatieven die met MGZ aan de slag zijn - of willen gaan - bij het vinden en ontwikkelen van organisatie- en domeinoverstijgende, innovatieve oplossingen.  

  • We faciliteren versnelling door ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie.  
  • Samen met regionale partners brengen we in kaart wat nodig is voor het zetten van de volgende stap naar een toekomstbestendige medische zorg in de betreffende regio. Daarbij is het (bestuurlijk) eigenaarschap belegd bij het regioproject.  

Hoe komt jouw organisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Vanuit het programma Medisch generalistische zorg in de regio staat een ervaren ondersteuningsteam klaar om samen de medisch generalistische zorg toekomstbestendig, regionaal te organiseren.  De ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Wil je meer informatie? Ga naar vilans.nl. Daar vind je ook meer inspirerende praktijkvoorbeelden en publicaties. 

Rol van Vilans, Erasmus Universiteit en VWS 

Vilans heeft in het MGZ in de regio-programma de rol als strategisch adviseur en implementatiedeskundige voor de regio’s en vormt hierbij de verbindende rol tussen zorgorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars, huisartsendiensten en VWS. Erasmus Universiteit Rotterdam voert een formatieve evaluatie uit. VWS is de verbinder met landelijk beleid, wet- en regelgeving en relevante systeempartijen.           

Nieuws

Er is geen nieuws bij dit project

Tips

Er zijn geen tips bij dit project