Naar hoofdinhoud Naar footer

Anneke Augustinus

Directeur Kennistoepassing & ouder wordende samenleving - Directeuren

Op mijn 16e, bij een eerste vakantiebaantje in een verpleeghuis, werd ik geraakt door de bewoners en het personeel. Zij hebben mij gemaakt tot die gedreven persoon met een unieke passie voor de zorg, zijn mijn inspiratie en drijfveer en bepalend voor mijn betrokkenheid bij mens en inhoud. Zij doen mij geloven in waardige zorg, door gedreven professionals die met kennis van zaken werken in een sector die daar trots op is. 

'Intouchable' zorg

Ik sta voor zorg waarbij het leven centraal staat, waaruit gehandeld wordt vanuit een wederzijds zien en gezien worden. Waar we het lef hebben nieuwe ervaringen op te doen en onbekende terreinen te betreden. Waarin de mens centraal staat en niet de regels. Zorg is tenslotte van en voor ons allemaal met daarbij focus op zowel de huidige als toekomstige klant en diens netwerk. En waarbij we de zakelijke kant inzetten om menswaardige zorg te realiseren. Zorg die ons raakt, in één woord te beschrijven als 'Intouchable' zorg.

Wapenfeiten van Anneke Augustinus

  • Brede kennis van en ervaring met praktijk-, beleids-, management- en toezichthoudende functies in de zorg.
  • Met haar creatieve pragmatiek, wil ze haar visie op zorg in realiteit omzetten en de praktijk benutten om deze visie aan te scherpen.
  • Energiek en een snelle, creatieve en analytische denker die sterk communiceert met een goed gevoel voor verhoudingen.