Naar hoofdinhoud Naar footer

Mandy Saes

Autismespecialist binnen het expertiseteam epilepsie en autisme.

Kempenhaeghe 

Mandy Saes werkt bij Kempenhaeghe, dit is het expertisecentrum voor iedereen met een vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Binnen Kempenhaeghe zijn meerder centra, eén van deze centra van Kempenhaeghe is het Centrum voor epilepsie woonzorg. Hier vinden mensen met chronische epilepsie en bijkomende beperkingen een veilig en warm thuis met oog voor de impact van de epilepsie.

Autismespecialist binnen expertiseteam epilepsie en autisme

Mandy Saes werkt als autismespecialist binnen het expertiseteam epilepsie en autisme. Waarbij ze:

  • Ondersteunt bij vraagstukken van cliënten of hun naasten/verzorgers.
  • Kennis deelt met bijvoorbeeld begeleiders of naasten maar ook extern via leerhuis epilepsie of via publicaties.
  • Daarnaast is ze betrokken als procesbegeleider bij de epilepsie cursus die aan medewerkers van Kempenhaeghe wordt aangeboden. En betrokken bij het loket van CEW waaraan verschillende expertises verbonden zijn.

Kennisdeling

Bij een ingewikkelde vorm van epilepsie is vaak de kennis van meerdere deskundigen nodig om een goede diagnose (probleem en oorzaak) en behandeling vast te stellen. Ons epilepsiecentrum heeft deze specialisten ‘in huis’. Kempenhaeghe ziet het als vanzelfsprekend haar expertise te delen met professionals en ook met patiënten. Door met elkaar van gedachten te wisselen, inzichten te delen en kennis over te dragen groeien we samen verder in onze continue zoektocht naar verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van onze patiënten.

Wapenfeiten

Mandy is een verbinder, is nieuwsgierig denkt graag en creatieve mogelijkheden. Ze gaat graag op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze kan een goede koppeling tussen theorie en praktijk leggen en schakelen in wat er nodig is vanuit de praktijk.