Naar hoofdinhoud Naar footer

Marjolein Herps

Strategisch beleidsadviseur

Marjolein Herps is strategisch beleidsadviseur bij Dichterbij en expert Ondersteuningsplan op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Marjolein: "Zorg- en ondersteuningsplannen zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van de cliënt. Het is dus bij uitstek een instrument waarmee zij regie kunnen voeren over hun leven. Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Vaak kunnen ze niet lezen of schrijven, communiceren is soms moeilijk."

Cliëntperspectief

"Verschillende wet- en regelgeving, verwachtingen en functies van het ondersteuningsplan maken het onduidelijk hoe het plan eruit moet zien, wie er betrokken zijn of wat de functie is. Met cliënten en zorgorganisaties kijk ik naar dit probleem en samen zoeken we naar oplossingen. En wat blijkt? Als je uitgaat van het perspectief van de cliënt is er altijd wel een passende oplossing."

Bijzondere groep

"Het feit dat veel mensen met een verstandelijke beperking vaak levenslang en op alle levensterreinen ondersteuning nodig hebben, maakt ze een bijzondere groep in de langdurende zorg. Door mijn werk bij Vilans heb ik het gevoel een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de langdurende zorg. Door complexe vraagstukken begrijpelijk te maken, samen met het veld te zoeken naar oplossingen en kennis te verzamelen, ordenen en verspreiden."

Wapenfeiten van Marjolein

  • Toetst bij zorgorganisaties of de zorgplansystematiek cliëntgericht is
  • Gepromoveerd op ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg
  • Verbetert samen met zorgorganisaties de kwaliteit van leven, door het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen