Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Stappenplan Zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is sinds 2020 van kracht en bestaat uit een stappenplan voor begeleiders waarbij gezocht wordt naar alternatieven om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Getrapt zorgmodel

Test je kennis

Wat weet jij van de nieuwe regels? Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden! Dit duurt ongeveer 10 minuten. 
Vul de test in
De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd en mogelijke alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken. Het stappenplan is erop gericht om

85 alternatieven

Alternatieven zijn minder ingrijpende maatregelen waar de cliënt wél mee instemt. Het zoeken hiernaar vraagt creativiteit van zorgverleners. De Alternatievenbundel onvrijwillige zorg van Vilans geeft inspiratie en voorbeelden. Als een cliënt zich verzet, is er alsnog sprake van onvrijwillige zorg.

onvrijwillige zorg te voorkomen. In het stappenplan wordt steeds naar alternatieve en minder ingrijpende maatregelen gezocht. Alleen als hét echt niet anders kan, wordt er gekozen voor onvrijwillige zorg. De beslissing om onvrijwillige zorg in te zetten moet multidisciplinair genomen worden.

Stappenplan voor onvrijwillige zorg

gehandicaptenzorg-wet-zorg-dwangOm een zorgvuldige afweging te maken is samenwerking tussen personen uit verschillende vakgebieden belangrijk. Het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, 2021) kan daarbij helpen.  

Het stappenplan Wzd is gebaseerd op het stappenplan uit de Handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ van ActiZ en VGN.

Check: is de Wet zorg en dwang van toepassing?

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing op:

  • Cliënten met een verstandelijke beperking;
  • Cliënten met een gediagnosticeerde psychogeriatrisch aandoening (dementie);
  • In april 2020 is besloten dat de wet ook geldt voor cliënten met NAH of Korsakov of Huntington. Zie ook de website dwangindezorg.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.