Naar hoofdinhoud

Training: hoe ondersteun je de seksuele gezondheid en behoeften van mensen met een EVB?

Datum/tijd

Dinsdag 12 december 2023 van 09.30 uur tot 16.15 uur

Kosten

€ 265,00

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking. Waar in het verleden vooral aandacht was voor het voorkomen van seksueel misbruik, is er tegenwoordig ook een groeiende aandacht voor de seksuele gezondheid. En dat is maar goed ook.

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 12 december
  • Tijdstip: van 09:30 tot 16:15 uur
  • Kosten: €265 inclusief lunch, koffie en thee (FORTIOR is vrijgesteld van BTW) 
  • Locatie: De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt binnenkort bekendgemaakt
  • Aanmelden: via de aanbieder

Volgens de richtlijnen van de WHO heeft ieder mens het recht op het ontwikkelen van een nastreven van een bevredigend, veilig en plezierig seksueel leven​. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Mensen met een ernstig verstandelijke beperking hebben in het vormgeven van een bevredigend, veilig en plezierig seksueel leven ondersteuning nodig. Soms is ook begrenzing nodig. Het is belangrijk dat professionals in de zorg cliënten op een passende en aansluitende wijze ondersteunen. Waar nodig dient er multidisciplinair gekeken te worden naar de betekenis en achterliggende behoefte van gedrag, zodat de passende en aansluitende begeleiding geboden kan worden. Uitgangspunt is altijd gezond seksueel gedrag zoveel mogelijk te bevorderen met als doel het beleven van een plezierig seksueel leven welke aansluit bij de belevingswereld van de cliënt.

Tijdens deze verdiepende studiedag zal Mirella van der Heijden de inhoud van de inleidende studiedag kort herhalen. Op de verdiepende studiedag staat ’s morgens het biopsychosociaal model centraal. ‘s Middags ga je actief oefenen casuïstiek. De docent levert casuïstiek aan rondom veel voorkomende vragen over seksualiteit bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen ook cursisten casuïstiek aanleveren.

Type evenement

Op locatie

Aanmelden

Aanmelden via de aanbieder

Locatie

Deel deze pagina via: