Naar hoofdinhoud Naar footer

Stepped care: samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn – MGZ in de regio

Datum/tijd

Dinsdag 04 juni 2024 van 15.30 uur tot 17.00 uur

Hoe zorgen we voor een betere toegang tot medisch generalistische zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, ongeacht waar zij wonen? Stepped care kan hierin uitkomst bieden. Wanneer wordt gewerkt met stepped care, zijn vaak veel zorgprofessionals betrokken bij één cliënt. Dit vraagt om goede samenwerking. Deze leerkring staat daarom in het teken van samenwerking in de eerste lijn. Kayla Ho en Ellen van Ginkel, projectleiders van het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) in regio Gooi en omstreken, zijn te gast. Zij vertellen over de IMOZ-veranderaanpak, die het vertrekpunt vormt voor goede samenwerking in de regio tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Praat dinsdagmiddag 4 juni (online) mee over dit onderwerp.

Ik wil me direct inschrijven voor de leerkring over samenwerking in de eerste lijn!

Tijdens de tweede leerkring stepped care, waarin de focus lag op triage, kwam al aan bod dat er vaak meerdere zorgprofessionals betrokken zijn bij een cliënt. Goede samenwerkingsafspraken zijn daarbij essentieel. Deze leerkring staat daarom in het teken van samenwerking in de eerste lijn.

Programma leerkring dinsdag 4 juni – samenwerking in de eerste lijn  

In deze leerkring komen onder andere de volgende zaken aan bod: 

  • Introductie over het programma Medisch generalistische zorg in de regio. 
  • Bespreking van het onderzoek naar samenwerking in de eerste lijn dat is uitgevoerd door Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  • Kayla Ho en Ellen van Ginkel over samenwerken in de eerste lijn in regio Gooi en Vechtstreek:  
    • regionale ambitie en regiokompas onder andere door matched care en zorgzame wijken; 
    • domeinoverstijgend samenwerken met en door het medische domein; door middel van: betekenisvolle dialogen, faciliteren van leren over elkaar en niet het wiel opnieuw uitvinden 
    • voorbeelden van het ontwikkelen van tools en tips samen met behandelaren uit verschillende domeinen, bijvoorbeeld met betrekking tot regievoering en taakherschikking. 
  • Ruimte voor deelnemers om informatie uit te wisselen over het onderwerp en vragen te stellen aan de gastsprekers. 

Over de gastsprekers  

Goede samenwerkingsafspraken zijn een belangrijk onderdeel van het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) in regio Gooi en omstreken. Dit programma borgt duurzame medische ouderenzorg door een nieuwe manier van samenwerken tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgprofessionals. Het is netwerkzorg waarbij het stepped care model en de IMOZ-methodiek vertrekpunten vormen voor goede samenwerking in de regio tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.  

 Kayla Ho en Ellen van Ginkel, projectleiders en beiden verbonden aan het Expertise- en Behandelcentrum Vivium, zijn aanwezig tijdens de derde leerkring stepped care op dinsdag 4 juni van 15:30 tot 17:00. Ze nemen je mee in de IMOZ-aanpak om integraal en domeinoverstijgend te werken. Daarnaast is er ruimte om samen in gesprek te gaan over stepped care in de praktijk, om zo ideeën en geleerde lessen met elkaar uit te wisselen.  

 Hou jij je al bezig met samenwerking in de eerste lijn of heb je hier nog vragen over? Meld je hieronder aan voor de leerkring en ga samen in gesprek! 

Praktische informatie

Wat verwachten we van deelnemers aan deze leerkring? 

Vanuit je professie ben je geïnteresseerd in het stepped care model en wil je verdere stappen zetten om dit model in jouw regio (verder) te ontwikkelen. Was je niet aanwezig bij eerdere leerkringen? Dan is dat geen probleem! In deze bijeenkomst hebben we het over een ander onderwerp binnen het thema ‘stepped care’, waardoor je gewoon kan aansluiten. 

Voor wie? 

Deze leerkring is bedoeld voor alle professies die zich bezighouden met medisch generalistische zorg, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten die samen met bestuurders, (programma)managers en projectleiders bezig zijn om de medisch-generalistische zorg regionaal en toekomstbestendig in te richten. Deze leerkring is ook interessant voor de kleinere zorginstellingen. Ook zorgprofessionals in functie als physician assistants, praktijkondersteuners, orthopedagoog generalisten, regionale programmamanagers, beleidsmakers, zorgkantoren en opleiders zijn van harte welkom. 

Leerkringen Medische-generalistische zorg in de regio 

De leerkring stepped care is een leerkring vanuit het programma Medisch-generalistische zorg in de regio (MGZ). Vilans voert dit programma samen met de Erasmus Universiteit uit (EUR) in opdracht van VWS. Vanuit het programma bereidt Vilans meerdere leerkringen op relevante onderwerpen rondom de medisch generalistische zorg voor. De Erasmus Universiteit Rotterdam deelt onderzoeksbevindingen en er wordt een voorbeeld uit de regionale praktijk gegeven. Deelnemers komen in de leerkringen samen om met elkaar te sparren, om ideeën, geleerde lessen en kennis uit te wisselen én om samen te leren over een specifiek vraagstuk of onderwerp rondom toekomstbestendige medisch generalistische zorg.    

Aanmelden

Via het evenementenportaal

Let op: Inschrijving verloopt via onze evenemententool, met het verzoek een account aan te maken. Dat doe je eenmalig. Daarna heb je altijd toegang tot een totaaloverzicht van alle Vilans-evenementen. De eerste keer dat je inschrijft kan het tot 2 dagen duren voor je account geactiveerd is. Na activeren krijg je het verzoek de aanmelding te voltooien. Ondervind je problemen tijdens het inschrijven? Mail naar registreren@vilans.nl

Locatie

Online

Deel deze pagina via: