Naar hoofdinhoud Naar footer

Alliade: Informele zorg

Gepubliceerd op: 09-07-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van Alliade.

Alliade

Alliade helpt kwetsbare mensen in Friesland met jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. Alliade geeft ondersteuning aan ruim 8000 cliënten. Alliade gelooft dat ieder mens uniek is en ertoe doet. Eigen regie is belangrijk in de zorg en ondersteuning die de organisatie biedt.

De aanpak

Informele zorg verwijst naar hulp en ondersteuning die cliënten ontvangen van familieleden, vrienden, buren en/of andere sociale netwerken. Het is hulp die vaak gebaseerd is op persoonlijke relaties en vrijwilligheid. Informele zorg is van onschatbare waarde, omdat het gebaseerd is op vertrouwensrelaties en vaak een diep gevoel van verbondenheid creëert tussen mensen. Het kan een cruciale rol spelen bij het ondersteunen en verbeteren van het welzijn van cliënten.  De organisatie heeft een aanpak ontwikkeld om informele zorgers te betrekken bij de zorg en ondersteuning van cliënten.

Droom

Het is de droom van Alliade te veranderen naar de zorg van de toekomst waarin cliënten, formele en informele zorgers, ondersteund door technologie, samen de ondersteuning en/of zorg vormgeven.

Aan de slag

In Begeleiding à la carte 2 gaat Alliade werken aan het inrichten van de organisatie op onder andere het grootschaliger werven van informele zorgers en het ontwikkelen van een inwerkprogramma voor o.a. verwanten, vrijwilligers, vrienden en buren. Daarnaast wil de organisatie medewerkers, cliënten en naasten verbinden in en voorbereiden op het ‘samen zorgen’ met elkaar.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is onderdeel van Begeleiding à la carte 2. Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van het ministerie van VWS. Het programma is op 1 maart 2023 gestart en loopt 3 jaar. Lees hier meer over Begeleiding à la carte.

Deel deze pagina via: