Naar hoofdinhoud Naar footer

Beroepsgeheim van begeleiders: Informatie delen over een cliënt

Monica de Visser (jurist) beantwoordt veelgestelde vragen over het beroepsgeheim van begeleiders in de gehandicaptensector. In dit artikel vertelt ze in welke situaties je het beroepsgeheim mag doorbreken.

Soort vragen

  • Wat is het beroepsgeheim en wat is de functie? 
  • Mag je helemaal geen informatie over een cliënt delen? 
  • Mag je informatie delen met collega's uit je eigen team en de dagbesteding?
  • Wat doe je als politie of de gezinsvoogd informatie vraagt over een cliënt? 

Wat is het beroepsgeheim en waarvoor dient het?

Alle begeleiders in de gehandicaptenzorg hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat jij zonder toestemming van de cliënt niets over jouw cliënt aan anderen mag doorgeven. Het gaat daarbij niet alleen over niet-medische informatie. 

Reden van het beroepsgeheim

Het beroepsgeheim bestaat, omdat ieder mens recht heeft op bescherming van zijn of haar privacy. Zonder het beroepsgeheim zouden mensen die dringend hulp nodig hebben zorg vermijden. 

Delen van informatie

Je mag zonder toestemming van een cliënt alleen informatie delen met medebehandelaars of waarnemers en met (wettelijk) vertegenwoordigers. Binnen het team mag je informatie delen met collega’s die noodzakelijk betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van een cliënt. Dit betekent dat je zonder toestemming informatie mag delen binnen jouw team. Ook is het voor een wettelijk vertegenwoordiger mogelijk om informatie over een cliënt te delen zonder vooraf toestemming te vragen. 

Doorbreken van het beroepsgeheim

Wanneer mag je het beroepsgeheim doorbreken? Het beroepsgeheim mag je volgens de hoogste rechter alleen doorbreken in de volgende gevallen: 

1. De cliënt geeft toestemming

Let op: de cliënt moet wel de gevolgen van zijn toestemming kunnen overzien, het moet in het belang van de cliënt zelf zijn en het mag de privacy van anderen niet hinderen. 

2. Wettelijke voorschriften

Let op: In de Jeugdwet staat beschreven dat het delen van informatie over een jongere aan de ouders of gezinsvoogd verplicht is. 

3. Er is sprake van een conflict van plichten: overmacht

Let op: soms botsen bepaalde belangen tegen elkaar. De begeleider moet dan een afweging maken. In dat geval mag de begeleider het conflict alleen doorbreken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, namelijk:

  • Toestemming van de cliënt;
  • Het niet-doorbreken van het geheim leidt tot ernstige schade bij een ander;
  • Er is geen andere manier om het probleem op te lossen;
  • De zorgverlener heeft schuldbesef;
  • Het doorbreken van het geheim voorkomt of beperkt schade aan een ander;
  • Het geheim moet zo min mogelijk worden aangetast. 

Bron: Klik.org

Laatst bijgewerkt op: 06-02-2024

Deel deze pagina via:

Contactpersonen