Naar hoofdinhoud Naar footer

Dichterbij: Een betekenisvol leven

Gepubliceerd op: 08-07-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van Dichterbij.

Dichterbij

Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Thuis, op school of op een woon- of werklocatie van Dichterbij biedt de organisatie ondersteuning, zorg en behandeling, in alle fasen van het leven.

Bij Dichterbij geloven we dat iedereen een menswaardig en betekenisvol leven verdient, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. Om dat dichterbij te brengen wordt er elke dag opnieuw gekeken naar wat mensen echt nodig hebben.

De aanpak

Onder de naam ‘Betekenisvol leven’ worden de principes van Triple-C in de organisatie geborgd. Uitgangspunt zijn de basale menselijke behoeften die ieder mens heeft. Samen met de omgeving van de cliënt wordt gekeken hoe deze behoeften vanuit wensen, talenten en mogelijkheden kunnen worden vervuld.

Droom

 De droom van Dichterbij is dat alle mensen die zorg, ondersteuning en behandeling ontvangen een betekenisvol leven ervaren. En medewerkers betekenisvol werk.

Aan de slag

Om de missie ‘betekenisvol leven en werken’ dichterbij te brengen, worden de principes van Triple-C op zo veel mogelijk plekken opgenomen en doorleefd. Zoals een trainingsprogramma voor begeleiders, een leiderschapsprogramma voor managers en regiebehandelaren, de jaargesprekken met medewerkers en de inrichting van het nieuwe elektronisch cliëntendossier.

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Het programma loopt van 2023 tot en met juni 2026.

Deel deze pagina via: