Naar hoofdinhoud Naar footer

Ervaringsdeskundigen bij MEE

MEE Utrecht, Gooi & Vecht werkt met vrijwillige ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen weten hoe het is om te leven met een beperking. Ze hebben bijvoorbeeld zelf een vorm van autisme of zijn mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel.

De deskundigen helpen met hun eigen verhaal mensen die bij MEE of bij de gemeente hun vraag stellen. Ze zorgen voor de brug tussen formele en informele zorg.

Zinvolle dagbesteding en meer eigenwaarde

De ervaringsdeskundigen geven ook voorlichting over hun kennis en ervaring aan onder andere lotgenoten, gemeenteambtenaren, zorgverleners en loketmedewerkers. Door op deze manier hun ervaringen voor een ander in te zetten, ervaren ze naast het hebben van een zinvolle dagbesteding ook een groei in het gevoel van eigenwaarde. Ze doen weer mee en worden als deskundig gezien.

Lees meer op de website van MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Deel deze pagina via: