Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgerichte zorg: Wat vinden cliënten belangrijk?

Gepubliceerd op: 27-01-2022

Persoonsgerichte zorg betekent goed aansluiten op behoeftes. Maar wat zijn die behoeftes precies? En hoe sluit je goed aan als begeleider, of als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg? In dit artikel vind je 9 kenmerken die cliënten belangrijk vinden in de begeleiding. Bij een deel daarvan vind je ook hulpmiddelen en tips.

Er is natuurlijk niet iets wat voor iedereen geldt. Ieder mens is anders. Het belangrijkste is dat je aansluit op behoeftes van de persoon. Toch zijn er wel kenmerken die vaker terugkomen in verhalen van mensen met een beperking. Verhalen die we ophaalden voor het project Begeleiding à la carte.

Ervaringsleren en samenwerken met ervaringsdeskundigen

In dit artikel besteden we aandacht aan deze kenmerken. Daarnaast vertellen we wat je nog meer kunt doen om goed aan te sluiten op behoeftes. Dit kan door met je collega’s te gaan ervaringsleren. En door meer samen te gaan werken met ervaringsdeskundigen. Meer daarover lees je onder de negen kenmerken. 

Nog meer doen met persoonsgerichte zorg 

Werk je als begeleider, persoonlijk begeleider, of persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg? Dan zijn dit de kenmerken die cliënten belangrijk vinden in jouw begeleiding: 

Wisselende begeleiders; veel cliënten en ervaringsdeskundigen geven aan dat knap lastig te vinden. Daarom is een aantrekkelijke werkcultuur in jouw organisatie belangrijk. Zodat werknemers langer in dienst blijven. Bekijk de inzichten, hulpmiddelen en tips om een band op te bouwen.

In de waan van alledag, kan het soms verleidelijk zijn om in de actiestand gaan. Vooral om op te lossen. Soms neem je dan onbedoeld de regie over. Terwijl eigen regie heel belangrijk is voor cliënten en ervaringsdeskundigen. Bekijk de inzichten, hulpmiddelen en tips voor eigen regie.

Oprechte aandacht. Het is lastig als je het druk hebt. Toch is het nodig als je goed wil aansluiten op behoeftes van cliënten. Het is de basis van je contact. Het scheelt al heel veel als je aandacht onderwerp van gesprek maakt. En regelmatig aandacht geeft aan geluk of welbevinden.

Zelf kunnen ervaren en uitproberen, is een voorwaarde om te ontwikkelen. Het is een menselijk verlangen dat iedereen heeft. Door goedbedoelde zorgen, kan die nodige experimenteerruimte echter beperkt worden. Belangrijk om als begeleider daar op te letten. 

Als totaal mens worden gezien, is belangrijk voor cliënten. Dit betekent dat er ook oog moet zijn voor talenten, dromen en ontwikkeling. En alles wat er nodig is voor een fijn leven. Daarnaast vraagt het om niet langer vanuit het eigen aanbod uit te gaan. Bekijk de inzichten, hulpmiddelen en tips voor oog hebben voor de totale mens.

Organisaties in de gehandicaptenzorg willen natuurlijk dat cliënten veilig zijn. Als professional wil je wellicht iemand beschermen. Toch kunnen mensen onzeker worden van goedbedoelde zorg. Ook kunnen ze beperkt worden in hun ontwikkeling.  

Vaak krijgen mensen met een beperking goedbedoelde hulp aangeboden. Dit kunnen zij als bemoeienis ervaren. Zeker wanneer dat te vaak en door te veel mensen gebeurt. Dat effect wordt nog eens versterkt als niemand de regie heeft. 

Cliënten ervaren het als heel vervelend als er over hen wordt gesproken. Uit de verhalen van ervaringsdeskundigen komt dit steeds weer terug. Dit geldt zowel voor gesprekken, als bijvoorbeeld het ondersteuningsplan. Bekijk de inzichten, hulpmiddelen en tips om het goede gesprek te voeren.

Ervaringsdeskundigen vertellen dat ze het belangrijk vinden om als gelijke gezien en behandeld te worden. Ook willen ze vooral geholpen worden om in hun eigen kracht te gaan staan. ‘Het is belangrijk dat een begeleider naast je gaat staan.’ Bekijk de inzichten, hulpmiddelen en tips om een sfeer van gelijkwaardigheid neer te zetten.

Nog meer doen met persoonsgerichte zorg 

Ga een stapje verder: maak gebruik van ervaringsleren.

Deze kenmerken weten is één ding. Maar er is nog meer wat je kunt doen om je beter in te leven. Bijvoorbeeld door samen met jouw collega’s gebruik te maken van ervaringsleren. Ervaringsleren betekent je gevoelsmatig inleven in cliënten. Dat heeft een nog veel groter effect. Je onderneemt dan een activiteit waarbij je: 

  1. Iets ervaart of ondergaat.
  2. Meerdere zintuigen betrekt.
  3. Meer bewust raakt van ‘hoe iets is’. 

 Bekijk alle informatie, inspiratie en tips op de pagina Ervaringsleren

Ga meer samenwerken met ervaringsdeskundigen 

Naast ervaringsleren, kan jouw zorgorganisatie actief samenwerken met ervaringsdeskundigen. Steeds meer zorgorganisaties zien de waarde in van ervaringskennis van (voormalig) cliënten. Het is vooral goed om dingen zichtbaar te maken die je zelf niet ziet. Ervaringsdeskundigen kijken namelijk net even anders.

 Meer informatie vind je in het thema Ervaringsdeskundigheid. In de publicatie 'Ervaringsdeskundigheid voegt iets unieks toe' (zie Downloads) vind je onder andere goede voorbeelden. Daarnaast lees je welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen. En tot slot waar de begeleiding aan moet voldoen. 

Over Begeleiding à la carte 

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

In het tweejarige vernieuwingstraject Begeleiding à la carte deelden aanbieders van gehandicaptenzorg hun praktijkervaringen in persoonsgerichte zorg. Zij stellen daarmee hun praktische kennis beschikbaar voor de hele sector.

Downloads

Deel deze pagina via: