Naar hoofdinhoud Naar footer

Familienet bij Cello

Gepubliceerd op: 02-09-2020

Laatst bijgewerkt op: 17-11-2023

Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Met steun van Vilans heeft Cello de relatie met en de rol van het sociale netwerk van cliënten verstevigd. Cello clustermanager Rian Verbakel is positief. ‘In samenwerking met Vilans heb ik mijn teams handvatten gegeven om het samenspel met familie in de zorg beter vorm te geven. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en bevordert het werkplezier van medewerkers.’

Sociaal netwerk cliënten

Door middel van opdrachten kregen de zorgmedewerkers inzicht in het sociale netwerk van hun cliënten en de mogelijkheden van efficiënter contact via het digitale Familienet. Eén van de opdrachten gaf inzicht in hoe beperkt het sociale netwerk rondom een cliënt soms is. Hierbij vulden medewerkers eerst een netwerkkaart voor zichzelf in en daarna voor een willekeurige cliënt. Het contact van cliënten blijft vaak beperkt tot medebewoners, mantelzorger/familie en voor het merendeel: zorgverleners van Cello.

Op huisbezoek

Om de banden met het netwerk aan te halen hebben medewerkers gesprekken gevoerd met mensen uit het sociale netwerk van de cliënt. Tijdens zo’n huisbezoek konden familieleden vertellen over hun situatie en de relatie met hun familielid. Coördinerend begeleider Grietje Voets: ‘Als ik zie wat het ons nu al oplevert, dan zijn die huisbezoeken me flink wat waard. De afstand tussen begeleiders en familieleden is verkleind, de betrokkenheid bij de cliënten is verbeterd en de wederzijdse verwachtingen zijn verhelderd.’ Het is een van de voorbeelden hoe je mantelzorgers en andere familieleden (informele zorg) kunt betrekken bij de zorg voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking.

Digitaal contact via Familienet

Cello wil het digitale Familienet inzetten om het contact met de familie efficiënter te laten verlopen en de familieparticipatie te vergroten. Familienet is een besloten omgeving op internet waar begeleiders en familie van de cliënt met elkaar communiceren. Persoonlijk begeleider Kevin Kanters: ‘Het mooie ervan is dat je familieleden die op grotere afstand zijn, toch kunt informeren. Leuk, handig en tijdbesparend. In Familienet kun je een bericht plaatsen op een tijdstip dat jou uitkomt. De familie kan het lezen op een moment dat het hen schikt. We zijn volop aan het voorbereiden om Familienet als communicatiemiddel van de grond te krijgen.'

Lees meer over mantelzorg:

Deel deze pagina via: