Naar hoofdinhoud Naar footer

HAN & Siza: Professionals nog beter helpen met Waardenkompas

Gepubliceerd op: 20-06-2024

In Begeleiding à la carte 2 gaan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg aan de slag met vernieuwende en persoonsgerichte zorg. Verschillende organisaties hebben hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Hieronder maak je kennis met de aanpak van van HAN en Siza.

HAN en Siza

De HAN University of Applied Sciences is een opleidingsorganisatie voor hoger beroepsonderwijs in Gelderland, met vestigingen in Arnhem en Nijmegen. De HAN bestaat uit 14 academies waar 36.000 studenten een opleiding volgen.

De HAN heeft meer dan 30 Labs en Werkplaatsen waar studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers samenwerken aan projecten en onderzoeken uit de praktijk. 

Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. Zij bieden zorg en ondersteuning aan ruim 3500 mensen. Het gaat hierbij om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Of mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

De medewerkers van Siza streven ernaar om te luisteren met oren, ogen en hart. Ze willen goed aansluiten bij behoeftes van cliënten en vooral denken vanuit mogelijkheden en kansen.

De aanpak 

HAN en Siza hebben samen met een netwerk van organisaties het Waardenkompas ontwikkeld. Onder andere met de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

Het Waardenkompas geeft inzicht in op welke waarden professionals beslissingen nemen. Ook helpt het om ‘bumpy moments’ te herkennen. Dit zijn momenten waarin het lastig is voor professionals te kiezen wat te doen. Het gaat vaak om kleine dingen waar professionals in de waan van alledag aan voorbij gaan.

Begeleiders zijn heel belangrijk in de ondersteuning aan mensen met een beperking. Doordat zij bumpy moments herkennen en erkennen kunnen zij met meer plezier hun werk doen. Daarnaast draagt het Waardenkompas bij aan de zichtbaarheid van vakmanschap in de gehandicaptenzorg. Dit is belangrijk voor meer erkenning en waardering van het vak in de samenleving.
 

YouTube video thumbnail

Droom 

HAN en Siza willen de training Waardenkompas verder ontwikkelen. Dit zodat professionals nog meer aan de training hebben. Ook willen ze inzicht in de effecten van de training. Zo kunnen zij de meerwaarde ervan aan anderen laten zien.

Aan de slag

Siza en de HAN willen onderzoeken welke impact de ontwikkelde training Waardenkompas heeft op teams. Onder andere door antwoord op de vraag: Voor welke bewustwording zorgt de training? En: Hoe werkt de training door in het dagelijks werk van professionals?

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Het programma loopt van 2023 tot en met juni 2026.

Lees meer

Deel deze pagina via: