Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe zorgt dit onderzoek voor impact?

Mirjam Wouda, projectleider van onderzoek 'Sociale relaties bevorderen met ICT' geeft ons een inkijkje in de verwachte resultaten en de kennisproducten die ze wil opleveren.

YouTube video thumbnail

Mirjam Wouda, projectleider van onderzoek 'Sociale relaties bevorderen met ICT' geeft ons daarin inzage met haar antwoorden op de volgende vragen:

Welk kennisproduct wil je opleveren en waarom?

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg. Ook mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving kunnen daar veel aan hebben. Er is nog weinig technologie die zich richt op het aanleren van begrippen als empathie en mentaliseren (denken over eigen gevoelens en gedachten en die van de ander). Terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern van het verbeteren van de zorg is en dit de kwaliteit van bestaan van mensen vergroot.

Ons project geeft mogelijkheden om sociale relaties met behulp van geavanceerde technologie te verbeteren. Dit doen we door het ontwikkelen en onderzoeken van: 

  • Een serious game 'Jij & Ik' om het mentaliserend vermogen bij mensen met een LVB te bevorderen .
  • Het instrument 'Aansluiten & Stimuleren' voor ouders en begeleiders van mensen met een ernstig verstandelijke beperking.
  • Een 'HiSense app' voor ouders en begeleiders van mensen met een matig of licht verstandelijke beperking.

Na het onderzoek komen deze producten beschikbaar voor de praktijk. Zo hopen we dat in de toekomst nog veel meer sociale relaties versterkt worden.

Op welke manier heb je de vraag voor je project opgehaald?

Ons netwerk, met partners vanuit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap werkt al een aantal jaren samen. Kern van ons onderzoek en onze projecten is het bevorderen van duurzame affectieve relaties. We vinden het heel belangrijk dat ons onderzoek aansluit bij de vragen die er in de praktijk zijn, en daarvoor oplossingen en nieuwe inzichten geeft. Daarom komen we regelmatig samen om vraagstukken te bespreken. Dat hebben wij ook gedaan voor dit project. Ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers hebben samen dit onderzoeksproject bedacht. Waarom we dit zo belangrijk vinden kun je zien op het onderstaande filmpje:

Hoe zorg je dat professionals op de hoogte zijn van je resultaten?

Al vanaf het begin van het project is er veel samenwerking en interactie met professionals. Zij helpen actief mee om de verschillende producten van ons onderzoek te ontwikkelen. Hun kennis en ervaring is essentieel. Ook studenten van het MBO, HBO en de universiteit participeren in ons onderzoek. Er wordt continu samen kennis gecreëerd!

Daarnaast informeren we professionals door middel van netwerkbijeenkomsten, een nieuwsbrief, artikelen en presentaties. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website: www.socialerelatiesenict.nl  We zijn ook e te vinden op Facebook “sociaalICT.”

Wie is de gebruiker van je kennisproduct en hoe zorg je ervoor dat het in praktijk gebruikt gaat worden?

Met ons project willen we de coping, autonomie en het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun betrokkenen bevorderen. Bijzonder aan dit project is dat het verschillende producten oplevert voor zowel cliënten als begeleiders en ouders/familie. De kennisproducten zullen binnen het netwerk opgenomen worden in het opleidingsaanbod van de praktijkinstellingen en in het curriculum van het MBO, HBO en WO. Ook zal via het Kennisplein Gehandicaptensector informatie over producten worden verspreid.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Contactpersonen