Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Infectiepreventie vraagt aandacht en een leuke aanpak’

Veel maatregelen en beschermingsmiddelen zijn na corona niet meer zo nodig. Dat dachten veel mensen, ook bij zorgorganisatie Ons Tweede Thuis. Maar andere infecties kunnen ook erg ziek maken. En de gezondheid van cliënten is vaak kwetsbaar. Reden om veel meer aandacht aan infectiepreventie te geven, maar wel op een leuke manier!

Maarten Hoeboer en Rowan van Soest zijn specialistisch verpleegkundigen. Zij werden gevraagd om infectiepreventie goed te gaan borgen. Vanuit hun rol hadden ze al contacten met verschillende locaties. ‘Daar waren we wel voor in! Alleen zijn er 92 locaties, dus hoe pak je dat nou aan?’

We weten dat iedere locatie aandachtsmedewerkers voor medicatie heeft. Zo kwamen we op het idee om op iedere locatie ook aandachtsmedewerkers infectiepreventie en hygiëne te vragen. Er zijn er nu 19 op 12 locaties dankzij gesprekken met locatiemanagers. Of door hen persoonlijk te vragen.’

Infectiepreventie is niet zo vanzelfsprekend als medicatie geven

‘We merkten wel dat medewerkers meer noodzaak ervaren bij medicatie. Handvatten en informatie geven aan aandachtsmedewerkers is dan genoeg. Dan kunnen zij verder. Medicatie voelt voor medewerkers logisch om te doen en er is geen weerstand. Dat is anders bij infectiepreventie.’

Het belang van infectiepreventie vaak uitleggen helpt

‘We zien dat het helpt om goed en vaak uit te leggen waarom infectiepreventie belangrijk is.'

En hoe je infectiepreventie en hygiëne goed toepast. De intranetpagina is aangepast en gevuld met alle belangrijke basisinformatie over infectiepreventie en hygiëne. Bijvoorbeeld over handen wassen en het gebruik van handschoenen. Die pagina is bijna 600 keer bekeken. Dat is een mooie basis.

Toch wordt het belang en het goed kunnen toepassen van infectiepreventie snel vergeten. In onze organisatie willen we mensen graag een thuisgevoel geven. En thuis werk je bijna niet met handschoenen bijvoorbeeld. 

Infecties hebben hier alleen vaak meer gevolgen voor cliënten dan thuis op je gezinsleden. Dus deze situatie vraagt echt iets anders.

Het helpt nog meer wanneer aandachtsmedewerkers op de locaties hierover uitleg geven dan wanneer wij dat doen. Als je het er met een directe collega over hebt, dan voelt het toch anders dan met iemand die niet direct op de locatie werkt.

Als je het er op een leuke manier over kunt hebben, dan werkt het nog beter!’

‘Via Vilans hebben we erg leuke werkvormen en handvatten aangereikt gekregen om uit te proberen. Daar worden wij en de aandachtsmedewerkers enthousiast van. Een filmpje, een spel of een poster met de check ‘klaar voor je werkdag’ geven inspiratie en energie. Aandachtsmedewerkers kunnen in een vergadering dan op een speelse manier er even 10 minuten met collega’s bij stil staan. Je hebt het er dan regelmatig echt over.’

Het aantal aandachtsmedewerkers willen ze graag verder uitbreiden en ze hebben ook beschrijvingen gemaakt van de rol. ‘Dit jaar willen we vooral op de intramurale locaties uitbreiden waar cliënten vanwege hun beperking vaak meer kwetsbaar zijn.

Tegelijk is er meer fysiek contact in de zorg die we hen bieden. Dit geeft een groter risico op infecties of op erg ziek worden. Op die locaties ervaren de medewerkers alleen veel werkdruk, dus meer aandachtsmedewerkers is er ook lastiger voor elkaar te krijgen.’

‘Door de netwerkbijeenkomsten met andere organisaties die Vilans organiseert, zien we dat beleid op infectiepreventie echt verder helpt. Ook is sturing vanuit het management nodig op uren, budget en regels die je met elkaar afspreekt.

Daarom hebben we een voorstel gemaakt om een commissie voor infectiepreventie op te zetten voor minimaal een jaar. In die commissie zitten medewerkers uit verschillende functies, en ook locatiemanagers voor het draagvlak. Na een jaar kijken we of de commissie nog nodig is voor verdere borging. We hopen op een positieve reactie op ons voorstel!’


Tips

  • Zorg ervoor dat infectiepreventie aandacht blijft krijgen. Na een pilot of project moet je eraan blijven werken. Leuke werkvormen helpen daarbij!
  • Focus op de medewerkers die enthousiast zijn. Zij kunnen anderen ook enthousiast of enthousiaster maken!
  • Doe mee aan het programma ‘Samen scherp op schoon werk’! Het levert je veel op en je zult merken dat je er niet alleen voor staat.

Ook aan de slag met hygiëne en infectiepreventie?

Deel deze pagina via: