Naar hoofdinhoud Naar footer

Innovatie-Route als wegwijzer voor de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kampt volgens een recent onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd met uitdagingen bij de implementatie van zorgtechnologie. Dit wordt herkend door Esther Roosdorp en Nils van de Reijt van Vilans. Esther is strategisch adviseur digitale zorg en Nils is programmaleider van de Innovatie-impuls 2 voor de gehandicaptenzorg (IIG-2).

In een interview vertellen ze over de inspanningen om zorgtechnologie binnen gehandicaptenorganisaties te implementeren, met aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “De eerste stap naar innovatie is het leggen van een solide basis”, aldus Esther.

Zorgtechnologie kan mensen met een beperking helpen zelfredzamer te worden en meer controle over hun leven te krijgen. Er bestaan echter nog veel vragen over de veilige en effectieve inzet van deze technologie. “We zien bij organisaties een gebrek aan kennis, waardoor de vertaling naar concrete acties voor inzet van zorgtechnologie in de praktijk ook niet helder voor ze is”, zegt Esther. Gelukkig biedt het programma Innovatie-impuls ondersteuning via de Innovatie-Route, waarvoor veel belangstelling is.

Rapport sterkt ambitie om zorgorganisaties te ondersteunen

Nils is blij met het recente rapport van de Inspectie. Hij benadrukt: “Dit sterkt ons in onze ambitie om de sector verder te ondersteunen op het gebied van de privacywet (AVG) en de inzet van zorgtechnologie.” Er wordt al actief gewerkt aan verbeteringen in de gehandicaptenzorg, waarbij efficiënte ondersteuning wordt geboden vanuit het programma Innovatie-impuls 2.

Er is vanuit dit programma een hulplijn opgezet om organisaties te ondersteunen bij het implementeren van zorgtechnologie. Hier kunnen ze vragen stellen aan adviseurs van Vilans en Academy Het Dorp. Bij complexe vragen kunnen de adviseurs ook op locatie ondersteuning bieden. Het gezamenlijke doel is duidelijk: ondersteuning bieden aan zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg bij de zinvolle en nuttige inzet van zorgtechnologie, ten behoeve van zowel de cliënten als de zorgprofessionals.

Over Innovatie-impuls-2

Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, gesubsidieerd door het ministerie van VWS als onderdeel van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Klik op deze link voor meer informatie over (deelname aan) Innovatie-impuls 2.

Deel deze pagina via: