Naar hoofdinhoud Naar footer

Moeilijk verstaanbaar gedrag: ‘Technologie kan inzicht geven’

Kan technologie helpen in de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag? De adviseurs van de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg voerden daarvoor gesprekken met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Eén van de geleerde lessen? Technologie kan helpen om inzicht te krijgen in onbegrepen gedrag. Maar om verkeerde inzet te voorkomen, moet je wel goed weten wat je ermee wilt bereiken. ‘Er zijn veel mogelijkheden in het gebruik van technologie', vertelt coördinator bij het CCE Leo van Mil. ‘Dat riep bij ons als CCE vragen op. Zouden wij hier ook niet nog meer mee moeten doen? Maar hoe dan? Als je het inzet, wil je het wel goed toepassen. Het moet echt leiden tot een betere kwaliteit van leven van de cliënt. Je wilt voorkomen dat technologie wordt ingezet om onbegrepen gedrag onder controle te krijgen. Daarom is het belangrijk dat het goed wordt toegepast.’

Het doel kennen is belangrijk

Leo: ‘Bij CCE kijken we samen met zorgprofessionals en naasten naar manieren (methodes) om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als het mogelijk is werken we hiervoor samen met de cliënt. Vaak richten deze manieren zich op een doel. Bijvoorbeeld het verlagen van het stressniveau van een cliënt. Of beter zicht krijgen op waarom iemand van slag raakt. Dit doel is ook heel belangrijk voor de inzet van technologie.’ 

Brede kijk is onmisbaar

'Met technologie kan je bijvoorbeeld een seintje krijgen, als iemands hartslag omhoog gaat. Toch moet je deze informatie goed begrijpen en uitleggen.'

Daarnaast is het belangrijk dat je als organisatie bepaalde stappen volgt. Dit om fouten te voorkomen. Leo: ‘Met technologie kan je bijvoorbeeld een seintje krijgen, als iemands hartslag omhooggaat. Toch moet je deze informatie goed begrijpen en uitleggen. Gaat iemand hartslag omhoog omdat diegene gestrest is? Of hij is juist blij? Daarvoor moet je breed kijken. Dus vanuit meerdere professionals omdat ieder weer vanuit andere kennis kijkt. Dan is de kans groter dat je samen tot het goede inzicht komt. Een organisatie moet deze manier van werken verzekeren.’ 

Het stellen van de goede vragen

Leo: ‘Als organisatie ga je hiervoor vanuit dezelfde “manier van kijken” aan het werk. En ook vanuit een gedeeld idee over wat er aan de hand kan zijn. Daar hoort steeds het stellen van de goede vragen bij. Wie hebben er allemaal te maken met het onbegrepen gedrag? In hoeverre denken zij hetzelfde over de mogelijke oplossing? Zijn er bijvoorbeeld nog stappen die gezet moeten worden in het begrijpen van het probleem? Is er voldoende informatie verzameld?’

Soms blijven gezondheidsproblemen jarenlang onontdekt

Het verzamelen van voldoende informatie is heel belangrijk. Mensen met onbegrepen gedrag hebben vaak moeite met duidelijk maken wat er aan de hand is. Van Mil: ‘Soms kunnen mensen jarenlange gezondheidsproblemen hebben, omdat niemand dat opmerkt. Dat zorgt voor onnodig lijden. Dat zou je met een goede diagnose kunnen voorkomen. Technologie kan hierbij ondersteunen. Daarnaast kan het helpen bij inzicht krijgen in andere oorzaken van moeilijk verstaanbaar gedrag. Wanneer professionals met ons in gesprek zijn, geven zij vaak aan dat zij geen oorzaken hebben gevonden. Wij gaan er echter van uit dat er wel altijd een oorzaak is. Technologie kan helpen deze oorzaak te vinden.’

LEES MEER

‘Diagnostische technologie van meerwaarde bij onbegrepen gedrag’

Innovatie Impuls

Dit verhaal is opgehaald in de Innovatie-impuls 1 en is onderdeel van de Innovatie-Route.  

In de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg hebben Academy het Dorp en Vilans tussen 2019 en 2022 tips, handreikingen en ervaringsverhalen ontwikkeld, verzameld en verspreid. In die periode werden 26 zorgorganisaties ondersteund met de implementatie van zorgtechnologie als vast en waardevol onderdeel van de zorg en ondersteuning. Dit had als doel dat het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker wordt om technologie te gebruiken. Innovatie-impuls 2 is de volgende stap: technologie als vanzelfsprekend gaan gebruiken in de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, voor meer eigen regie en zelfredzaamheid.  

De Innovatie-impuls 1 was onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Deel deze pagina via: