Toon zoekbalkToon menu

Innovatie-impuls

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan al veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteunt. Vilans en Academy Het Dorp coördineren het programma en voeren het uit. Daarbij ondersteunen adviseurs, experts en veldspecialisten.  

begeleider en cliënt samen achter computer

Inmiddels zijn 39 zorgorganisaties vol enthousiasme met de Innovatie-impuls gestart. Met ondersteuning van adviseurs van Vilans en Academy Het Dorp zijn ze aan de slag gegaan met een voorbereidende fase voor het duurzaam implementeren van zorgtechnologie, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg en begeleiding. 

Eerste fase: kwartiermaken

Hoe krijg je zo scherp mogelijk in beeld welk zorginhoudelijk vraagstuk je wilt oplossen? Hoe bepaal je daarna welke zorgtechnologie iets toevoegt voor mensen met een beperking? Welke zorgtechnologie is reeds beschikbaar voor specifieke zorginhoudelijke vragen? Hoe zorg je ervoor dat je mensen in jouw organisatie enthousiast maakt om met technologie te gaan werken? In de eerste fase, de kwartiermakersfase, richtten we ons op het vinden van antwoorden op deze vragen. Hiervoor gingen de deelnemers individueel in hun eigen organisatie en gezamenlijk in werkplaatsen aan de slag met de onderstaande zorginhoudelijke thema's.

Zorginhoudelijke thema's

Begrepen worden Dagstructuur
Lekker slapen Sociaal contact
Veiligheid en zelfredzaamheid in de woning Zelfredzaamheid

De deelnemende zorgaanbieders hebben hun zorginhoudelijke vraag beschreven en zijn gestart met het in kaart brengen van de organisatie en haar omgeving, inclusief de ICT. In Startsituatie in beeld van de
gehandicaptenzorgorganisaties in de Innovatie-impuls
(pdf) doen we verslag van deze fase. Dit onderzoek naar de eerste stappen in technologische innovatie is ook interessant om van te leren voor organisaties die zelf niet deelnemen aan de Innovatie-impuls. 

Bestaande kennis

Binnen de Innovatie-impuls verzamelen we de komende periode nieuwe inzichten. Op het Kennisplein Gehandicaptensector is nu ook al heel veel kennis beschikbaar onder het thema Technologie en apps. Dit thema breiden we steeds uit.
Lees verder

Tweede fase: implementatie

In de volgende fase, de implementatiefase, krijgen de organisaties advies en ondersteuning bij de implementatie van een technologische oplossing die – naar verwachting – bijdraagt aan de oplossing van hun vraag. 

De deelnemers gaan zelf aan de slag met de gekozen technologie. De adviseurs van Academy Het Dorp en Vilans begeleiden en ondersteunen hen daarbij ´on the job´. Dat doen we op basis van maatwerk, omdat iedere zorgorganisatie uniek is. Met behulp van analyses en onderzoek brengen we de organisatie nog verder in kaart. ‘Wat behouden we omdat het al goed ingeregeld is en welke elementen ontbreken nog?’. Aanpassingen zijn altijd in lijn met de organisatie en passend bij de zorg die de cliënten ontvangen. 

Uiteindelijk zorgt een succesvolle samenwerking tussen mensen voor verandering. Denk aan zorgmedewerkers, IT-medewerkers en opleiders, maar bijvoorbeeld ook communicatiemedewerkers en projectmanagers. Samen met betrokkenen, zoals cliënten en naasten, gaan we aan het werk om de implementatie succesvol te laten verlopen. Gedurende de gehele implementatieperiode komen de zorgorganisaties in de werkplaatsen per thema bij elkaar, zodat ze van elkaar leren en opgedane kennis en ervaringen delen. Wanneer de implementatiefase is afgerond, weten de deelnemende organisaties hoe zij op een duurzame wijze in de toekomst zelf innovatieslagen kunnen blijven maken.

Onderzoek en kennisdeling

Onderzoek speelt binnen de Innovatie-impuls een belangrijke rol. Onder andere ten aanzien van implementatie. Zo leren we van het implementatieproces in de zorgorganisaties en de processen in de werkplaatsen. Hoe voer je het werken met zorgtechnologie succesvol in? Welke knelpunten zijn op welke manieren op te lossen? Daarnaast kijken we naar de toegevoegde waarde van de gekozen technologieën voor de praktijk van de gehandicaptenzorg: voor cliënten, naasten én zorgverleners. En met de ‘Monitor Innovatie-impuls’ maken we, op basis van een aantal overkoepelende indicatoren, de voortgang inzichtelijk. De ervaringen en uitkomsten vanuit de zorgorganisaties en werkplaatsen delen we met de gehele gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld via wetenschappelijke publicaties, ervaringsverhalen, video’s en podcasts, op Kennisplein Gehandicaptensector en andere relevante kanalen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer