Toon zoekbalkToon menu

Innovatie-impuls

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan al veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde toevoegt en hen ondersteunt. Het programma wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. Daarnaast wordt het ondersteund door adviseurs, experts en veldspecialisten.  

begeleider en cliënt samen achter computer

Kick off

Inmiddels zijn veertig zorgorganisaties vol enthousiasme met de Innovatie-impuls gestart. Met ondersteuning van adviseurs van Vilans en Academy Het Dorp gaan we de komende tijd aan de slag met een voorbereidende fase voor het duurzaam implementeren van zorgtechnologie, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg en begeleiding. Lees hier het verslag van de officiële kick-off op vrijdag 27 september.

Eerste fase: kwartiermaken

Hoe krijg je zo scherp mogelijk in beeld welk zorginhoudelijk vraagstuk je wilt oplossen? Hoe bepaal je daarna welke zorgtechnologie iets toevoegt voor mensen met een beperking? Welke zorgtechnologie is reeds beschikbaar voor specifieke zorginhoudelijke vragen? Hoe zorg je ervoor dat je mensen in jouw organisatie enthousiast maakt om met technologie te gaan werken? In de eerste fase, de kwartiermakersfase, richten we ons op het vinden van antwoorden op deze vragen. Hiervoor gaan de deelnemers individueel in hun eigen organisatie en gezamenlijk in werkplaatsen aan de slag met zorginhoudelijke thema’s.

Zij verdiepen zich in het zorginhoudelijke vraagstuk en in de bijpassende, toepasbare technologische oplossingen. Daarnaast brengen zij in kaart hoe de context van de organisatie in elkaar zit, zodat we weten welke onderdelen we straks goed moeten betrekken in de implementatiefase. Op 18 november gingen dertig zorgorganisaties in de tweede werkplaats samen aan de slag met deze onderwerpen.

Bestaande kennis

Binnen de Innovatie-impuls verzamelen we de komende periode nieuwe inzichten. Op het Kennisplein Gehandicaptensector is nu ook al heel veel kennis beschikbaar onder het thema Technologie en apps. Dit thema breiden we steeds uit.
Lees verder

Implementatiefase

In de implementatiefase gaan de deelnemers zelf aan de slag met de gekozen technologie. De adviseurs van Academy Het Dorp en Vilans begeleiden en ondersteunen hen daarbij ´on the job´. Dat doen we op basis van maatwerk, omdat iedere zorgorganisatie uniek is. Met behulp van analyses en onderzoek brengen we de organisatie nog verder in kaart. ‘Wat behouden we omdat het al goed ingeregeld is en welke elementen ontbreken nog?’. Aanpassingen zijn altijd in lijn met de organisatie en passend bij de zorg die de cliënten ontvangen. 

Uiteindelijk zorgt een succesvolle samenwerking tussen mensen voor verandering. Denk aan zorgmedewerkers, IT-medewerkers en opleiders, maar bijvoorbeeld ook communicatiemedewerkers en projectmanagers. Samen met betrokkenen, zoals cliënten en naasten, gaan we aan het werk om de implementatie succesvol te laten verlopen. Gedurende de gehele implementatieperiode komen de zorgorganisaties in de werkplaatsen per thema bij elkaar, zodat ze van elkaar leren en opgedane kennis en ervaringen delen. Wanneer de implementatiefase is afgerond, weten de deelnemende organisaties hoe zij op een duurzame wijze in de toekomst zelf innovatieslagen kunnen blijven maken.

Onderzoek en kennisdeling

Onderzoek speelt binnen de Innovatie-impuls een belangrijke rol. Onder andere ten aanzien van implementatie. Zo leren we van het implementatieproces in de zorgorganisaties en de processen in de werkplaatsen. Hoe voer je het werken met zorgtechnologie succesvol in? Welke knelpunten zijn op welke manieren op te lossen? Daarnaast kijken we naar de toegevoegde waarde van de gekozen technologieën voor de praktijk van de gehandicaptenzorg: voor cliënten, naasten én zorgverleners. En met de ‘Monitor Innovatie-impuls’ maken we, op basis van een aantal overkoepelende indicatoren, de voortgang inzichtelijk. De ervaringen en uitkomsten vanuit de zorgorganisaties en werkplaatsen delen we met de gehele gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld via wetenschappelijke publicaties, ervaringsverhalen, video’s en podcasts, op Kennisplein Gehandicaptensector en andere relevante kanalen.

Meer informatie over de Innovatie-impuls

Via deze links vind je meer informatie over de Innovatie-impuls en het programma Volwaardig leven:

Vragen?

Kon je zelf niet bij de kick-off zijn of heb je andere vragen over de Innovatie-impuls? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden of neem contact met ons op via volwaardigleven@vilans.nl of 030 78 92 300.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer