Naar hoofdinhoud Naar footer

Nachtzorg van Siza ontlast zorgmedewerkers tijdens nachtdiensten

De Zorgregiecentrale van Siza beantwoordt de vragen van hun bewoners tijdens de nacht. Teamleider Nachtzorg Cissy van Amersvoort: ‘Je hebt cliënten die willen weten of het al ochtend is. Dan kan onze telefonist zeggen: "Joh, het is half twee, probeer nog even te slapen." Daar hoeft een begeleider niet voor gestoord te worden.’

Met de zorgregiecentrale wil Siza de nachtzorg slimmer regelen. Cissy: ‘Bij Siza leveren wij aan duizend mensen nachtzorg. Dit doen we in samenwerking met de zorgregiecentrale. Veel vragen van onze cliënten zijn voorspelbaar. Daar kan de centralist (telefonist) van de zorgregiecentrale antwoord op geven. Daarnaast kan hij sturing geven aan de zorgmedewerker. Achter de zorgregiecentrale zit een meldingssysteem met mogelijke acties. Deze zijn afgesproken met de cliënt en vastgelegd in het dossier.’

Over Siza 

Siza biedt zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De zorgregiecentrale ontlast zorgmedewerkers in de nacht. Hierdoor kunnen 20 wakende zorgmedewerkers per nacht aan 1000 cliënten nachtzorg leveren. Wel zijn er op sommige locaties slapende medewerkers aanwezig. 

Het brengt rust 

Cissy: ‘Een zorgmedewerker is ’s nachts niet altijd even beschikbaar voor de cliënt. Dan is het fijn als een cliënt de centralist kan bellen die hem kan vertellen dat hij even moet wachten. Hierdoor kan de cliënt zijn vraag kwijt, voelt zich gehoord en wordt daarmee gerustgesteld. Ondertussen kan de zorgmedewerker rustig verder met zijn activiteit. Dit voorkomt een stressvolle situatie.’  

Veiliger gevoel 

De zorgregiecentrale kan ook een gevoel van veiligheid bieden aan medewerkers. Cissy: ‘Je wilt dat een zorgmedewerker zo rustig mogelijk kan werken ’s nachts. Zeker omdat die vaak alleen werkt. Stel dat er een spoedeisende situatie ontstaat omdat een cliënt onwel is. Dan scheelt het voor zo’n medewerker enorm als de centralist de ambulance belt. Daarnaast kan de centralist ook regelen dat zo’n ambulance wordt binnengelaten.’ 

Tips van Cissy voor een slimmere nachtzorg

Voor medewerkers die ’s nachts werken is het fijn als ze ergens op terug kunnen vallen bij vragen.  

Wel kan het zorgen voor een betere bewaking.

Maak samen met de leidinggevende een plan. Geef je advies zodat je tot een goed voorstel komt voor cliënt en medewerker. 

Kijk per locatie wat er al aan slimme nachtzorg geregeld is en wat er beter kan. Neem ook behandelaars en/of artsen hierin mee. 

Zij kunnen jullie goed vertellen wat hun wensen zijn.  

Bijvoorbeeld door een ingevuld formulier of zorgkaart in het cliëntdossier. Door beperkte bezetting is het ’s nachts namelijk lastiger om aan je informatie te komen. 

Een uitgebreide versie van de luisterzorg

Deze aansturing van de nachtzorg is trouwens niet nieuw. Cissy: ‘In de gehandicaptenzorg hebben we natuurlijk al langer met luisterzorg te maken. Dit voor mensen die zo beperkt zijn dat ze niet weten dat ze ook op een knop kunnen drukken. Bij luisterzorg, komt het geluid dat deze mensen maken, binnen bij een centralist. Die kent het geluid van de cliënt en zet het om in een vraag. Vervolgens kan hij daar een medewerker op aansturen. Dit werkt beter dan dat iedere medewerker opnieuw moet uitvinden wat de bewoner nu precies vraagt. Maar zorg via een centralist kun je natuurlijk ook aan mensen die minder beperkt zijn bieden. Dus je kunt onze nachtzorg als uitgebreidere versie van de luisterzorg zien.’ 

Over Begeleiding à la carte

Siza was een van de deelnemers aan het tweejarige traject ‘Begeleiding à la carte’  waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen deelden in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stelden zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzocht Siza onder andere hoe technologie kan bijdragen aan verbetering nachtzorg. Het ging hierbij met name om hoe de nachtrust van cliënten minder kan worden gestoord. 

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen