Naar hoofdinhoud Naar footer

Persona's van mensen met afasie: wat kun je er in de praktijk mee?

Om kennisproducten en behandelmateriaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de kenmerken en wensen van mensen met afasie, zijn binnen het COPACA-project 8 persona’s ontwikkeld. Hoe zijn deze persona’s gemaakt? En wat kun je er in de praktijk mee?

Wat zijn persona’s?  

Een persona is een duidelijke beschrijving van eigenschappen van een persoon waarmee je een cliënten- of patiëntengroep uitbeeldt. De beschrijving wordt gemaakt door informatie en eigenschappen van verschillende bestaande personen uit de doelgroep samen te voegen. 

Hoe zijn de persona’s gemaakt?  

Ervaringsdeskundigen, logopedisten en onderzoekers uit de COPACA-projectgroep hebben nagedacht over onderdelen waarop mensen met afasie van elkaar verschillen. Zo kunnen mensen met afasie verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit en kenmerken van afasie. En ook in karaktereigenschappen, netwerk, hobby’s/vrijetijdsbesteding, (voormalige) baan en in doelen, wensen en verwachtingen op het gebied van communicatieve vaardigheden en participatie. Op basis van deze verschillen zijn 8 persona’s ontwikkeld. De persona’s zijn voorgelegd aan mensen die de doelgroep goed kennen. Zo is ervoor gezorgd dat de persona’s  realistisch zijn. 

Waarom zijn de persona's gemaakt?  

De persona's worden gebruikt om te onderzoeken of kennisproducten en behandelmateriaal aansluiten bij de doelgroep. Is werkvorm X te begrijpen voor iemand met forse afasie? Is werkvorm Y confronterend voor mensen die weinig/geen netwerk hebben? Door de aandacht op de doelgroep te houden, toets je steeds of je op het goede spoor zit en of de acties nuttig zijn voor de doelgroep. 

Over COPACA-project

Het COPACA-project onderzoekt hoe het komt dat sommige mensen met afasie beter communiceren dan anderen met afasie.  Hun taal is hetzelfde, maar de communicatievaardigheden verschillen. De ene persoon kan daardoor beter een boodschap overbrengen dan de andere. Uit het onderzoek moet ook blijken hoe mensen met afasie op het gebied van communicatievaardigheden van elkaar kunnen leren. 

Meer informatie over persona's vind je Op Meedoen Met Afasie.


Bijdragen als logopedist

Wil je als logopedist bijdragen aan het COPACA-project? Kijk dan op Mee Doen met Afasie.

Deel deze pagina via: