Naar hoofdinhoud Naar footer

COPACA: Meedoen met afasie

Het COPACA onderzoeksproject gaat over het verschil tussen taal en communicatie bij mensen met afasie. Sommige mensen met afasie kunnen beter communiceren dan praten. Hun taal is hetzelfde maar hun communicatievaardigheden verschillen. De ene persoon kan daardoor beter een boodschap overbrengen dan de andere. Onderzocht wordt hoe dit komt en hoe mensen met afasie van elkaar kunnen leren als het om communicatievaardigheden gaat.

Actueel

De projectgroep heeft in 2021 en 2022 ontzettend veel bereikt. De leden hebben in verschillende werkgroepen allerlei data verzameld. In onderstaande video kun je zien en horen wat de stand van zaken is.

YouTube video thumbnail

Lees onder andere de nieuwsbrieven en andere artikelen:

 • Klik hier voor de videonieuwsbrief over COPACA van mei 2023
 • Klik hier voor de nieuwsbrief over COPACA van februari 2023
 • COPACA ontwikkelde persona's
 • Klik hier voor de nieuwsbrief over COPACA van november 2022
 • COPACA: Help en doe ook mee (voor ervaringsdeskundigen, naasten, logopedisten en afasietherapeuten)
 • Klik hier voor de nieuwsbrief over COPACA van juli 2022
 • Klik hier voor de nieuwsbrief over COPACA van september 2021
 • Klik hier voor de nieuwsbrief over COPACA van november 2021

Onderzoek en resultaten, wat heb jij eraan?

Wat onderzoekt het onderzoeksproject en waarom?

Het onderzoeksproject COPACA-project (Communicatie en Participatie bij Chronische Afasie) wordt uitgevoerd voor en door mensen met afasie, afasietherapeuten en onderzoekers en gaat over het verschil tussen taal en communicatie bij mensen met afasie.

Bekijk onderstaande video en krijg in 4 minuten uitgelegd wat COPACA inhoudt. 

YouTube video thumbnail

Beter communiceren dan praten

Mensen met afasie hebben moeite met communicatie. Dit maakt meedoen aan het dagelijks leven lastiger. Toch kunnen sommige personen met afasie beter communiceren dan praten, vergeleken met andere personen met afasie. Hun taal is hetzelfde, maar hun communicatievaardigheden verschillen. De ene persoon kan daardoor beter een boodschap overbrengen dan de andere. Onderzocht wordt hoe dit komt en hoe de ene persoon met afasie kan leren van de andere persoon met afasie als het om communicatievaardigheden gaat.

Wat is het verwachte resultaat van het onderzoek? 

Doelen van dit onderzoek zijn:

 1. Het ontwikkelen van behandelmateriaal gericht op communicatievaardigheden en deelname van mensen met blijvende afasie. Om te gebruiken door:
  • afasietherapeuten (Hersenz en andere afasietherapeuten)
  • mensen met afasie zelf
  • naasten van mensen met afasie
 2. Nieuwe kennis krijgen over communicatievaardigheden en deelname van mensen met afasie.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

 • mensen met afasie
 • naasten
 • afasietherapeuten
 • onderzoekers

Zij weten wat er nodig is en waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Op deze manier sluiten project en uitkomsten goed aan op hun dagelijkse praktijk. Deze manier van onderzoeken heet ‘participatief actieonderzoek’. Het is bedoeld om samen actie te nemen om nieuwe kennis te krijgen.

Binnen het COPACA-project werken we met een kernteam en een projectgroep. Het kernteam is verantwoordelijk voor de manier van werken en uitvoering van het onderzoek. Het kernteam zorgt dat de nieuwe kennis en producten ook echt in de praktijk gebruikt kunnen worden. Het kernteam bestaat uit:

 • Rick Bakker en Jan Meijnen (ervaringsdeskundigen)
 • Hilde Bosschers en Majoke van der Werff (afasietherapeuten)
 • Heleen Dorland en Rimke Groenewold (onderzoekers) - lees het interview met Rimke

De projectgroep deelt kennis en ervaring en geeft feedback op voorstellen, materialen en (kennis)producten. De projectgroep geeft het kernteam ook gevraagd en ongevraagd advies. De projectgroep bestaat uit een grotere groep ervaringsdeskundigen, naasten van mensen met afasie, afasietherapeuten en onderzoekers.

Meer informatie over de onderzoekers is te vinden op www.meedoenmetafasie.nl/overons.

Wat hebben de begeleiders en andere medewerkers op de werkvloer aan dit onderzoek?

Het eindproduct voor afasietherapeuten geeft invulling aan de bouwsteen ‘Communicatie’ van het van het programma 'Verder met afasie'. Vorm en inhoud van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld in overleg met de verschillende groepen voor wie het onderzoek bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan een (digitaal) werkboek. Ook medewerkers van andere zorginstellingen kunnen de producten gebruiken.

Hoe kunnen begeleiders en andere medewerkers van zorginstellingen bijdragen aan het onderzoek?

Afasietherapeuten zijn actief betrokken bij dit onderzoek. Zij helpen bij de uitvoering van het onderzoek, geven feedback op voorstellen en materialen en denken mee hoe de nieuwe kennis en producten ook echt in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de homepage van het onderzoeksnetwerk COPACA - meedoen met afasie